8 stycznia 2018 r. w domu generalnym księży sercanów w Rzymie rozpoczął się kurs dla ekonomów. Wśród uczestników jest 16 sercanów (m.in. ks. Szymon Bendowski SCJ - polski misjonarz z Filipin) oraz dwóch księży diecezjalnych z diecezji Beira (której arcybiskupem jest sercanin, Claudio Dalla Zuanna SCJ). Kurs potrwa cztery miesiące i zakończy się pielgrzymką do miejsc „sercańskich” w Europie.

"Podczas gdy liturgia przenosi nas do okresu zwykłego, rozpocznijmy naszą przygodę od formacji: zwykły czas przynosi ze sobą szczególną łaskę, z posmakiem wytrwałej pracy i głównym tematem regularności. wydarzenie łaski w codziennym życiu, z wdzięcznością dziękujemy Panu za wszystko, co nam da "- powiedział ks. Luca Zottoli, SCJ, ekonom generalny, podczas porannej Mszy świętej.

W swoim wprowadzeniu do kursu ks. Luca wskazał na pewne istotne cechy ekonoma, odnotowując rzeczy, które muszą być kontrolowane. Pozycja ekonoma może być czasem źródłem zazdrości i wiąże się z pewną samotnością. Potrzeba dobrych relacji między przełożonym a ekonomem jest niezbędna, szczególnie w przypadku trudności. Delikatność tego zadania skłania więc ekonomów do stania się "owcami w wilczej skórze", parafrazując i interpretując powiedzenie ewangeliczne. Podstawowym horyzontem zawsze pozostaje bycie tak prostym jak gołębie i przebiegły jak węże, ponieważ to zadanie prowadzi do całkowitego zanurzenia się w rzeczach świata.

Wśród celów kursu można wymienić: pomoc uczestnikom we wzajemnym poznaniu się i lepszym poznaniu polityki administracji generalnej, a także życie innych prowincji Zgromadzenia. Ks. Luca powiedział, że uczestnicy będą uczeni, jak zdobywać środki spoza Zgromadzenia i jak zarządzać dobrami już posiadanymi, aby osiągnąć większą samodzielność w przyszłości.

Równoważąc napięcie między sprawami pilnymi a ważnymi, dobry ekonom musi także zdobyć umiejętności zawodowe, aby nauczyć się efektywnego zarządzania ekonomiczną rzeczywistością swojej prowincji lub regionu.

Ogólnym celem kursu jest pomoc w bardziej profesjonalnym funkcjonowaniu biura skarbnika, znalezienie drogi do życia w solidarności, niezależnie od zasobów. Przede wszystkim kurs ma na celu przetłumaczenie języka ewangelii na terminy odpowiednie dla pracy - posługi - finansowego dobrobytu naszych bytów.

Kurs, zorganizowany przez generalnego ekonoma i jego zespół, w skład którego wchodzi m.in. ks. Tomasz Flak SCJ, obejmie wszystkie sektory generalnej kurii, aby zapewnić uczestnikom głębszą wiedzę o Zgromadzeniu.

‎ [Ks. Radosław Warenda SCJ]