W dniach 8-11 sierpnia członkowie regionu kanadyjskiego spotkali się w Pierrefonds (Quebec, Kanada). W ramach przygotowania do tego spotkania każda z trzech wspólnot regionu musiała odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Pytania dotyczyły przyszłości Zgromadzenia w Kanadzie, a szczególnie poszczególnych wspólnot. Pytano m.in.: Jak wyobrażasz sobie waszą wspólnotę za 10 lat? Jakie dzieła powinniś podjąć w najbliższej przyszłości? Co w naszym wspólnotach wymaga wzmocnienia lub poprawy w kwestii polityki personalnej, funcjonowania domu, finansów, opieki? Odpowiedzi na powyższe pytania każda ze wspólnot prezentowała podczas zgromadzenia ogólnego. Następnie dyskutowano nt. wizji Regionu w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. Spotkanie zakończyło się celebracją Eucharystii, której przewodniczył ks. John van den Hengel SCJ, przełożony Regionu, a do niedawna radny generalny. W homilii dotknął tego, co jest sednem religijnego życia i wspólnoty. Całość homilii można przeczytać tutaj.

Więcej na stronie Regionu kanadyjskiego: www.scjcanada.org/news.php