Trzeciego dnia spotkania, tj. w sobotę 20 stycznia 2018 r., biskupi sercańscy udali się do Loreto. W pielgrzymce wzięli także udział współbracia z Kolegium sercańskiego i pracownicy Kurii generalnej.

Loreto, a w nim Święty Dom Jezusa, Maryi i Józefa, który jak głosi legenda został przeniesiony z Nazaretu do Włoch, było szczególnym sanktuarium maryjnym, które w życiu duchowym Założyciela księży sercanów, ojca Leona Dehona, odegrało niecodzienną rolę. Ojciec Dehon pielgrzymował tam kilkakrotnie, dwie wizyty jednak miały szczególne znaczenie zarówno dla niego samego, jak i dla całego zgromadzenia. Mają one związek przede wszystkim z podjęciem decyzji o założeniu przez niego nowej wspólnoty zakonnej.

Pierwsza z tych ważnych wizyt odbyła się na początku 1877 roku. Ojciec Dehon towarzyszył w podróży do Rzymu biskupowi swojej diecezji, Odonowi Thibaudierowi, zresztą na jego osobistą prośbę, gdzie biskup udał się z wizytą ad limina. W czasie tej podróży odwiedzili oni Loreto i tam 14 lutego, w Środę Popielcową, odprawili Eucharystię w Świętym Domu.

Nie wiemy, czy coś się stało podczas tej Mszy Świętej, czy też o. Dehon przeżył jakieś doświadczenie duchowe w czasie osobistej modlitwy w tym świętym miejscu i to już pozostanie na zawsze tajemnicą. Jednakże ta wizyta musiała być szczególna i znacząca dla o. Dehona, zwłaszcza z perspektywy przeświadczenia o potrzebie założenia przez niego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. To doświadczenie podczas wizyty w 1877 roku, jakiejkolwiek było natury, wyryło się w pamięci o. Dehona tak mocno, że siedemnaście lat później, bo w 1894 roku, kiedy ponownie odwiedził to sanktuarium, z tego miejsca napisał list do swojego współbrata, a wcześniej nowicjusza ks. Stanisława Falleura. Czytamy w nim: „Przed chwilą odprawiłem Mszę Świętą w Świętym Domu. To tutaj właśnie narodziło się zgromadzenie w 1877 roku. Oby mogło tutaj odnaleźć dzisiaj nowe życie!”.

Te tylko trzy zdania zaczerpnięte z korespondencji o. Dehona pokazują jak ważna dla powstania Zgromadzenia Księży Sercanów była wizyta jego Założyciela w Loreto. To także wskazuje na głęboko maryjną duchowość o. Dehona, którą przekazał swoim synom duchowym, a także wszystkim tym, którzy pragną żyć duchowością Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego.

*powyższy tekst pochodzi z artykułu ks. dra Gabriela Pisarka SCJ opublikowanego w dwumiesięczniku "Czas Serca"