Sobota 24 września 2016 roku była szczególnym dniem radości dla naszej nowicjackiej wspólnoty. Władysław Czujko (Białoruś) i Wojciech Olszewski (Polska) złożyli swoje pierwsze śluby zakonne.
      Nasi neoprofesi złożyli śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce Prowincjała, księdza Wiesława Święcha w obecności współbraci oraz swojej najbliższej rodziny. Życie konsekrowane stało się dla nich drogą ich osobistego uświęcenia oraz sposobem życia w Zgromadzeniu Księży Sercanów. Neoprofesi rozpoczną teraz studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.

Więcej na stronie Nowicjatu: http://nowicjat.profeto.pl/aktualnosci,15109.html