W dniach 10-12 marca 2017 r. odbyło się w naszym domu prowincjalnym w Warszawie, który jest równocześnie siedzibą Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów, pierwsze oficjalne spotkanie wolontariatu misyjnego. Pod patronatem sekretariatu podjęto próbę usystematyzowania kilku różnych zaangażowań misyjnych, które istnieją i rozwijają się od dłuższego czasu w naszej prowincji. Grupa 13 młodych osób z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Lublina i Bydgoszczy przybyłych na to spotkanie uczestniczyła w warsztatach formacyjnych i zapoznała się z niektórymi zaangażowaniami misyjnymi Księży Sercanów. Celem spotkań formacyjnych jest pogłębienie duchowości sercańskiej oraz zachęcenie do dalszego zaangażowania się w budowanie grupy osób świeckich wspierających pracę naszych misjonarzy i sekretariatu misji zagranicznych. Dalsze spotkania są przewidziane w najbliższych miesiącach i podczas wakacji letnich.

[ks. Zbigniew Chwaja SCJ]