Duszpasterskie odwiedziny kolędowe nie ominęły w tym roku również i naszej wspólnoty nowicjackiej. W niedzielę, 21 stycznia 2018 r. wypraszaliśmy błogosławieństwo dla naszego klasztoru i wszystkich jego mieszkańców.

W rodzinie zakonnej podobnie jak i w parafiach podtrzymywany jest zwyczaj dorocznego odwiedzania mieszkań zakonników. Jest on wyrazem głoszenia pokoju Chrystusa, który nakazał swoim uczniom: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi” (Łk 10,5) oraz wypraszaniem Bożego błogosławieństwa dla całej wspólnoty.

Kolęda w nowicjacie miała miejsce zaraz po uroczystych nieszporach. Ks. Witold Januś, przełożony wspólnoty, nawiedził mieszkania wszystkich księży, brata i nowicjuszy, udzielając każdemu błogosławieństwa. Cały klasztor napełnił się wonią kadzidła i zabrzmiał donośnym śpiewem kolęd.

Niech Chrystus Pan zagości ze swym pokojem i błogosławieństwem również w mieszkaniach i sercach wszystkich naszych dobroczyńców i przyjaciół!

[ks. Franciszek Wielgut SCJ]

Źródło: https://nowicjat.scj.pl/strony/pokoj-temu-domowi-