Na początku stycznia po raz pierwszy w tym roku spotkali się członkowie Północnoamerykańskiej Komisji Teologicznej (NORAM Theological Commission). Ks. Charles Brown, ks. Gustave Lulendo, ks. Zbigniew Morawiec i ks. John van den Hengel zgromadzili się w domu prowincjalnym. Prace skoncentrowano na przygotowaniach do ogólnozgromadzeniowego seminarium teologicznego, które odbędzie się w Yogyakarta (Indonezja) w dniach 20-25 lipca 2017 roku. Członkowie komisji północnoamerykańskiej będą uczestniczyć w tym wydarzeniu, w czasie którego przedstawią wyniki ankiety, którą w październiku ubiegłego roku przeprowadzono w całym Zgromadzeniu. Odpowiedziało na nią 46 współbraci z Ameryki Północnej. Kwestionariusz pytał między innymi o przeżywanie wiary i praktyki pobożne, które tę wiarę umacniają i wyrażają. Ponadto pytano w jaki sposób żyją charyzmatem ojca Dehona. "Każda wiara znajduje swe ujście" - powiedział ks. John. "W jaki sposób my wyrażamy naszą wiarę? Jak zmieniało się to na przestrzeni lat?" Prace komisji będą kontynuowane przez kolejne dwa miesiące, aby potem przygotować końcową odpowiedź, która zostanie zaprezentowana w Yogyakarta.

Źródło: http://www.sacredheartusa.org/news-events/weekly-news-january-16-2017/