Wrocław, dnia 30 listopada 2016 r.
 

Drodzy uczestnicy XIII Pielgrzymki Przedsiębiorców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
 
 
Przyjęte wcześniej zobowiązania uniemożliwiają mi osobistą obecność podczas Waszego spotkania. Doceniając jednak jego znaczenie, przesyłam Wam, za pośrednictwem Biskupa Jacka, serdeczne pozdrowienia, zapewniając o łączności duchowej oraz pamięci w modlitwie w Waszych intencjach.
 
W zakończonym niedawno Roku Miłosierdzia często zwracaliśmy uwagę na nauczanie Chrystusa na temat Sądu Ostatecznego, zapisane w 25. rozdziale Ewangelii św. Mateusza. Rzadko jednak dawało się słyszeć, iż scenę tę Ewangelista połączył z poprzedzającą ją przypowieścią na temat konieczności pomnażania talentów. W tekście oryginalnym św. Mateusz kończąc przypowieść kontynuował swój wywód słowami: "kiedy jednak Syn Człowieczy przyjdzie...", dając do zrozumienia, że talentem, które otrzymaliśmy od Boga i który mamy pomnażać jest przede wszystkim nasza zdolność do czynienia dobra.
 
Zwracam na to uwagę w kontekście hasła Waszej pielgrzymki "Powołani do wielkich dzieł". Warto bowiem uświadomić sobie, iż w realizacji tego powołania nie jesteśmy zdani jedynie na siebie i na własne siły. Bóg bowiem złożył w każdym z nas predyspozycję do podejmowania owych wielkich dzieł. Otwórzmy się na Jego moc i pomnażajmy talenty, które otrzymaliśmy.
 
Życzę wielu duchowych przeżyć podczas pielgrzymki i z serca wszystkim błogosławię
+ Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski