11 listopada 2016 r. ks. Patro Gier SCJ opuścił swą ojczyznę, Filipiny, i udał się do pracy w Finlandii. Jego głównym zadaniem będzie tam duszpasterska troska, jaką ma otoczyć liczną grupę mieszkających w Finlandii filipińczyków. W ten sposób poszedł w ślady ks. Jigger Ganados SCJ, pierwszego filipińskiego misjonarza, który do Finlandii wyjechał w 2014 r.

Ceremonia posłania miała miejsce w domu formacyjnym w Cagayan de Oro 8 listopada 2016 r. podczas uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej przez licznie zebranych współbraci. Po Komunii świętej przełożony regionu filipińskiego, ks. Franciszek Pupkowski SCJ, udzielił misjonarzowi specjalnego błogosławieństwa i wręczył krzyż misyjny, symbol bycia posłanym, aby głosić Dobrą Nowinę.

Więcej na stronie regionu filipińskiego https://scjphil.org