Od 2008 r. Uniwersytet w Sienie (Włochy) oferuje program pilotażowy we Włoszech: "Studia magisterskie: informatyka teksu i edycja elektroniczna". Celem jest "wykształcenie naukowców i specjalistów zdolnych do pracy narzędziami cyfrowymi z dokumentami, książkami, tekstem starożytnym i nowoczesnym oraz przetwarzania i zarządzania projektami digitalizacji archiwów". Część kursu obejmuje staż w bibliotekach, archiwach i wydawnictwach.

Marta Moruzzi dowiedziała się o projekcie www.dehondocs.it prowadzonym przez Centrum Studiów Dehoniańskich we współpracy z Data Service Center z Bolonii. "Fachowość i awangarda projektu były oczywiste i doprowadziły mnie do wyboru tego tematu jako tematu pracy magisterskiej" - powiedziała Marta Moruzzi. Napisała pracę magisterską, która została przedstawiona komisji egzaminacyjnej 23 marca 2017 r. Po obronie pracy Marta Moruzzi napisała w e-mailu: "Komisja egzaminacyjna z wielką uwagą i podziwem pochyliła się nad projektem DehonDocs, a następnego ranka poproszono mnie o informacje nt. przyszłych wydarzeń i rozwoju projektu".

"Biorąc pod uwagę początki projektu - czytamy w pracy - możemy spokojnie powiedzieć, że [sercanie - red.] byli wizjonerami i pionierami wielkiej rewolucji cyfrowej, która miała miejsce w ostatnich latach na świecie". To wielki sukces nie tylko dla Marty Moruzzi, ale także dla zespołu DSC Bologna, koordynatora Alessandro Benassi i informatyka Enrico Baraldi i wielu innych sercanów, którzy pracowali nad tym projektem przez ostatnie lata.

Więcej informacji na ten temat znajdzie się w kolejnej edycji biuletynu CSD.

Informacje na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano