W dniu 17 czerwca 2017 r. z inicjatywy Ambasadora Polski w Mołdawii, Pana Artura Michalskiego, została poświęcona tablica upamiętniająca postać ks. Mikołaja Szczurka. Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą, której przewodniczył Biskup Antoni Coşa wraz z przybyłymi księżmi i reprezentacją wiernych z naddniestrzańskich parafii. We wstępie do Mszy świętej biskup Anton przybliżył postać ks. Mikołaja mówiąc o jego trudnej drodze do kapłaństwa i ofiarnym życiu przepełnionym troską o biednych, a szczególnie o sieroty. Nie było zwykłym przypadkiem, a Bożym zamysłem to, że pierwsza Msza święta odprawiana w budującej się świątyni w Benderach była szczególnym przypomnieniem postaci ks. Mikołaja Szczurka, który był pierwszym proboszczem w tej parafii. Po Mszy świętej biskup w obecności Ambasadora Polski i wszystkich zebranych gości dokonał poświęcenia tablicy, która znajduje się na terenie kościoła. Pan Ambasador podziękował biskupowi i wszystkim księżom pracującym na terenie Diecezji Kiszyniów za miłą i owocną współpracę.

Ksiądz Mikołaj Szczurek urodził się 6 grudnia 1875 roku w Odessie w bardzo biednej i pobożnej rodzinie. Z powodu bardzo złego stanu zdrowia rodziców Mikołajowi przyszło pracować już od ósmego roku życia jako roznosiciel gazet, pomagając rodzicom i młodszej siostrze. Mając 10 lat został sierotą, a od dzieciństwa pragnął zostać księdzem. Dzięki bogatemu i życzliwemu sąsiadowi, który opłacił naukę w Saratowskim katolickim seminarium, Mikołaj został kapłanem. Od 1904 do 1948 roku posługiwał w mieście Zaporoże, Bendery Stawropol Ekatorinoslaw i inne. Od roku 1922 do1939 był proboszczem w parafii Tigina ( Bendery), gdzie prowadził ubogie życie, żywił się skromnie, a sutannę zawsze zanosił do łatania dziur. Wszystkie swoje oszczędności przeznaczał na potrzeby sierot. Gdzie by nie pracował największą troską otaczał sieroty. W Benderach ten dobrotliwy kapłan oprócz pracy duszpasterskiej w domu parafialnym zbierał sieroty zabezpieczając im pobyt i naukę. W prowadzeniu przytułku pomagali ks. Mikołajowi parafianie i bogatsi ludzie, którym nie był obojętny los dzieciaków. W latach 40- stych ubiegłego wieku pełnił rolę proboszcza we wszystkich parafiach w Mołdawii. Był on w tym czasie jedynym zarejestrowanym przez władze księdzem na całą Republikę Mołdawską. 6 czerwca 1948 roku ks. Mikołaj Szczurek niespodziewanie zmarł wracając od chorego parafianina. Jego życie było cennym darem dla drugich, a jego dni były wypełnione dziełami miłosierdzia, ofiarą i zatroskaniem o sieroty.

[br. Wiesław Bysiek SCJ]