Miesiąc luty w prowincji portugalskiej obfitował w ważne spotkania. Na swoich dorocznych zebraniach zgromadzili się proboszczowie, ekonomowie oraz pracownicy sekretariatu dobroczyńców

Spotkanie proboszczów

W seminarium Matki Bożej Fatimskiej w Alfragide (Portugalia) odbyło się XVIII Spotkanie Sercańskich Proboszczów z prowincji portugalskiej (13-15 lutego 2017 r.). Wzięło w nim udział ok. 40 współbraci zaangażowanych bezpośrednio w duszpasterstwo parafialne. Reprezentowali oni siedem portugalskich diecezji, w których pracują sercanie. Głównym tematem spotkania było przesłanie z Fatimy. Proboszczowie zebrali się, aby przygotować program pastoralny dla swoich wspólnot w związku z 100. rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Pomocą dla proboszczów byli licznie zaproszeni goście. Wśród nich dr Marco Daniel Duarte, dyrektor muzeum przy sanktuarium fatimskim, oraz bp António Marto z Leiria-Fátima. Stulecie objawień jest ważnym wydarzeniem dla Kościoła powszechnego, a szczególnie dla Portugalii, gdzie miały one miejsce. Wyniki swoich prac proboszczowie zaprezentowali w krótkim dokumencie Przesłanie końcowe.

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie tutaj i tutaj.

Spotkanie ekonomów

W tym samym miejscu, tj. w seminarium MB Fatimskiej w Alfragide, w dniach 16-17 lutego 2017 r. spotkali się także ekonomowie i niektórzy przełożeni sercańskich wspólnot w Portugalii.

Spotkanie rozpoczęło się słowami powitania i otwarcia przełożonego prowincji portugalskiej. Były słowa uznania za posługę ekonomów oraz zachęta do poszukiwania wiedzy o gospodarce oraz zarządzania aktywami Wspólnot, atakże otwartości do wymiany poglądów, doświadczeń, trudności, sukcesów i wiedzy, które przyczynią się do wzajemnego uzbogacenia. Pierwszy ranek pracy rozpoczął się od wystąpienia Ekonoma prowincjalnego zatytułowane "Dobra materialne a życie chrześcijańskie".

W trakcie prac uczestnicy zapoznali się z sytuacją ekonomiczną prowincji oraz poszczególnych wspólnot oraz otrzymali pewne wskazówki do rozwiązywania konkretnych sytuacji.

Kolacją o godz. 17 zakończono tegoroczne spotkanie i każdy wrócił do swojej wspólnoty wzbogacony o nową wiedzę, aby kontynuować z entuzjazmem tę niełatwą posługę dla społeczności i prowincji, pozostawiając życzenie, aby te spotkania mogły odbywać się częściej niż tylko raz w roku.

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się tutaj.

Spotkanie przedstawicieli sekretariatu dobroczyńców

Natomiast 15 lutego, także w Alfragide, spotkały się osoby odpowiedzialne za kontakt i duchowe prowadzenie sercańskich dobroczyńców. W tym roku jednym z głównych tematów będzie wprowadzenie w życie zalecenia ostatniej Kapituły Prowincjalnej, aby zunifikować 5 aktualnie wydawanych biuletynów.

Seminarium ojca Dehona w Rio Tinto, Dom Najświętszego Serca Jezusowego w Aveiro, Instytut Misyjny Najświętszego Serca Jezusowego w Coimbra, Seminarium Matki Bożej Fatimskiej w Alfragide i Kolegium Misyjne Najświętszego Serca Jezusowego w Funchal, do którego dołączyła wspólnota Centrum Dehoniańskiego w Porto, weszły w skład komisji ds. komunikacji, której zadaniem było opracowanie nowego sercańskiego biuletynu dla dobroczyńców, który zastąpi dotychczasowe 5 tytułów.

Wyrażono wdzięczność za pracę włożoną w tworzenie dotychczasowych biuletynów, które były przygotowywane dla tych, bez których realizowanie sercańskiej misji i powołania nie byłoby możliwe. Dyskutując nad kształtem nowej publikacji dedykowanej dobroczyńcom nie zapomniano o mediach cyfrowych, które stają się co raz bardziej popularnym środkiem komunikacji.

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się tutaj.