36 współbraci z prowincji eurofrankofońskiej (EUF) spotkało się w Clairefontaine w dniach od 19 do 22 marca 2017 r. w obecności radnego generalnego odpowiedzialnego za prowincje europejskie, ks. Artura Saneckiego SCJ.

Prowincjał Jean-Jacques Flammang rozpoczynając spotkanie prowincjalne pt. „Nasza prowincja EUF, dziś i jutro. Blaski i cienie” przedstawił aktualną sytuację. Opowiedział także o sytuacji nowej wspólnoty w  Illkirch-Graffenstaden, której powstanie związane jest z realizacją postanowień ostatniej Kapituły Prowincjalnej w 2014, która wnioskowała o przebudzenie powołań. Trzej członkowie nowej społeczności również tworzą trzon komisji stworzony do odrodzenia powołań.

Innym punktem spotkania były studia. Po podjęciu decyzji o otwarciu seminarium w Paryżu dla prowincji EUF, powstał dynamiczny zespół międzynarodowych formatorów, aby wspierać młodych ludzi w początkowym etapie formacji. Paris Study Centre zaprasza również młodzież z innych prowincji, aby nawiązać kontakt z językiem i kulturą francuską.

Prowincjał podkreślił znaczenie prowincji EUF dla Zgromadzenia, które we Francji ma swoje korzenie. Powstałe w 1878 roku ziś liczy około 2200 członków w czterdziestu krajach na pięciu kontynentach. Miejsca historyczne to St Quentin, La Capelle, Bruksela i Clairefontaine, które to domy są ważnym punktem podróży dla tych wszystkich, którzy wyruszają śladami ojca Dehona. Powołano również specjalną komisję, aby lepiej zorganizować tę usługę.

Kolejny ważnym punktem zaangażowania prowincji EUF to służba na rzecz społecznie wykluczonych ze społeczeństwa, szczególnie wśród migrantów i Romów w Paryżu i Massy.

Przed prowincją stoją dwa główne projekty: budowa nowej plebanii w St Quentin, gdzie jest pochowany Założyciel i przebudowa domu prowincjalnego i formacyjnego w Paryżu. Oba projekty wymagają znacznych nakładów finansowych, ale są znakiem dynamicznego rozwoju prowincji szczęśliwie odmłodzonej.

W planie działań długoterminowych, które prowincja EUF jest w stanie osiągnąć do następnej Kapituły Generalnej w 2021 r., w odpowiedzi na wezwanie przez administrację w Rzymie, są między innymi prace na rzecz biblioteki sercańskiej, która sprawi, że pisma zgromadzeniowe  oraz założyciela będą dostępne online za pośrednictwem strony internetowej prowincji www.scjef.org

Członkowie prowincji EUF wyrażają także gotowość do współpracy z innymi prowincjami w obszarze studiów, nauk społecznych i ewangelizacji w  krajach Europy coraz bardziej zdechrystianizowanych.

Jako cień przełożony prowincji wskazał brak zainteresowania dla spraw powołań. Wspólnoty powinny informować o życiu religijnym i możliwości przyłączenia się do naszego Zgromadzenia. Sercańskie życie zakonne jest piękną służbą dla Kościoła i świata, a sercanie są powołani, aby zachęcać innych do pójścia tą drogą. Przygotowanie Synodu Biskupów nt. młodzieży to świetna okazja, aby powrócić do duszpasterstwa powołaniowego.

W swoim przemówieniu ks. Artur Sanecki, radny generalny ds. prowincji Europy, podał informację o pracy Zarządu Generalnego. Mówił o planie administracji, która, między innymi myśli o nowych lokalizacjach w nadchodzących latach. Jeśli chodzi dokładniej w Europie planowane są nowe wspólnoty w Bazylei, Londynie, Holandii, ale także na Białorusi, Mołdawii i Ukrainie. W krajach Europy zachodniej wspólnoty mają mieć charakter reewangelizacyjny, na wzór tej działającej od kilku lat w Berlinie. Na wschodzie Europy ma być kontynuwany rozwój Zgromadzenia zapoczątkowany tam przez polską prowincję. Ksiądz Sanecki wskazuje, że Europejczycy są czasami zaskoczeni tymi projektami, ale są propozycje z innych kontynentów, aby przyjść i pracować w krajach, z których przyszła do nich Ewangelia. Paryż i Bruksela pozostają ważnym miejscem dla Zgromadzenia.

Przedstawiono także plany konferencji poświęconej Najświętszemu Sercu Jezusa, która w lipcu 2017 r. odbędzie się w Indonezji. Przypomniano także, że we wrześniu 2017 roku, prowincja EUF będzie mieć nową administrację prowincjalną. W związku z tym w kwietniu zostanie przeprowadzona kosultacja zgodnie z normami zakonnymi.

Na wniosek członka Zgromadzenia Prowincjalnego ks. Sanecki poinformował o krokach podjętych w celu wyznaczenia nowego terminu beatyfikacji o. Léon Dehon. Radny generalny odpowiedział, że została utworzona komisja w celu rozwiązania tego problemu.

Drugi dzień poświęcony był zagadnieniom wokół zapobiegania nadużyciom seksualnym. To temat wybrany przez Przełożonego Generalnego, który prosi aby przeszkolono w tym względzie każdego członka prowincji zakonnej, i aby sporządzić protokół. Szkolenie poprowadził ojciec Daniel Sonveaux SJ, delegat Konferencji Zakonów w Belgii (La conférence des religieux et religieuses en Belgique - CoReB). Omówił zagadnienia związane z wykorzystywaniem seksualnym w Kościele, wygłosił niezwykłą konferencję, gdzie zwrócił uwagę na przykre fakty z przeszłości, a także na dokumenty i przydatne źródła pomocne w działaniach profilaktycznych.

Popołudnie poświęcone było dyskusji w ramach czterech komisji prowincji EUF: komisja formacji oraz komisje „Przebudzenie do powołania”, „Śladami Ojca Dehona” i „Komunikacja”.

Liturgia była animowana z kolei przez różne wspólnoty z prowincji EUF.

Więcej informacji na stronie prowincji EUF: http://scjef.org