Kurs odnowy wiary dla przedsiębiorców „Śladami Zacheusza”

Nowa inicjatywa Duszpasterstwa TALENT'u

Ks. Grzegorz Piątek SCJ

W 20-letniej historii Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT po raz pierwszy przeprowadzono kurs odnowy wiary. Przez osiem tygodni (od 7 lutego do 28 marca) ponad 40 osób uczestniczyło w procesie pogłębiania relacji z Chrystusem, wchodzenia w codzienną osobistą modlitwę słowem Bożym, dawania świadectwa w małych grupach dzielenia i przygotowaniu się do udziału w modlitwie wstawienniczej o przyjęcie darów Ducha Świętego.

Autorski kurs oparty o historię spotkania celnika Zacheusza z Jezusem (por. Ewangelia wg św. Łukasza 19,1-10) przygotował lekarz i przedsiębiorca Andrzej Solecki z Bielska-Białej wraz ze współpracownikami Zofią Czyrny, Jerzym Molem i ks. Grzegorzem Piątkiem. Spotkania – ze względu na ograniczenia spowodowane Covid 19 – odbywały się on-line. Internet umożliwił uczestnictwo w kursie przedsiębiorcom z Polski i z zagranicy. Uczestnicy mieli okazję do obserwowania wewnętrznej przemiany Zacheusza spowodowanej spotkaniem z Jezusem. Jego postawa – od zwykłego zaciekawienia, przez entuzjazm i naprawienie krzywd, aż po głoszenie Ewangelii – była inspiracją do przemyślenia własnej relacji z Chrystusem i podjęcia drogi nawrócenia. Celem spotkań było przebudzenie duchowe, zaproszenie do poważnego traktowania wiary i zmiany stylu życia, który ma być oparty na Eucharystii, modlitwie, słuchaniu słowa Bożego i aktywnym włączeniu się w życie Kościoła. Aby to osiągnąć, modlono się o przyjęcie darów Ducha Świętego.

Według świadectw uczestników Pan Bóg stopniowo otwierał im oczy na nowe horyzonty wiary, pobudził zapał do modlitwy, odnowił ich życie, wytrwałość i zapał. Podkreślano świetną konstrukcję kursu, zdolność TALENTU do zaskakiwania nowymi pomysłami, wyposażenie w narzędzia (takie jak codzienna modlitwa słowem Bożym) umożliwiające kontynuowanie wędrówki wiary. Niezwykle cenne było wzajemne wspieranie się uczestników modlitwą i świadectwem podczas spotkań w małych grupach dzielenia. Owoce przeprowadzonego kursu są zachętą do jego cyklicznego powtarzania i przygotowania kolejnych propozycji pogłębiania wiary.