Do Zgromadzenia Księży Sercanów przyjmowani są kandydaci na kapłanów i braci zakonnych w wieku od 18 do 30 roku życia.

 

Oznaki powołania do służby Bożej mogą być następujące:

1. doświadczenie częstego przystępowania do sakramentów świętych oraz modlitwy osobistej

2. doświadczenie zainteresowania się i zaangażowania się w życie Kościoła w parafii albo grupach, ruchach czy stowarzyszeniach kościelnych

3. uczestniczenie w akcjach powołaniowych

4. doświadczenie duchowego prowadzenia

 

Warto zwrócić uwagę na następujące wstępne kryteria przyjęcia do Zgromadzenia:

1. brak chorób fizycznych i psychicznych, które wykluczają poświęcenie się służbie Bożej

2. predyspozycje do życia we wspólnocie

3. odpowiedzialność w stosunku do osobistych obowiązków i zadań

4. szczerość i lojalność wobec siebie i innych

5. zdolność do altruistycznej, bezinteresownej miłości i poświęcenia

6. gotowość, aby kroczyć drogą modlitwy i spotkania z Chrystusem

7. przekonanie, że powołanie jest inicjatywą Chrystusa

 

Kandydatów przyjmuje Ksiądz Prowincjał, po rozmowie kwalifikacyjnej, w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Warszawie na ul. Łowickiej 46.

 

Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat powinien zabrać ze sobą następujące dokumenty:  

- własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zgromadzenia 

- własnoręcznie napisany życiorys 

- świadectwo chrztu (aktualne) i bierzmowania 

- świadectwo moralności od swojego księdza proboszcza 

- świadectwo dojrzałości /oryginał/ (+ świadectwo ukończenie szkoły średniej) lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

- w przypadku kandydatów na braci zakonnych przynajmniej świadectwo ukończenia szkoły zawodowej

- okresowe badania lekarskie

- dwie fotografie + fotografia w formie elektronicznej

 

Kontakt w sprawie przyjęć do Zgromadzenia Księży Sercanów:

Ks. Jacek Szczygieł SCJ

32-422 Stadniki 81

662 325 786

jszczygiel@scj.pl