W gościnnym klimacie wspólnoty Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach odbyły się w dniach od  26 do 28 maja 2017 r. rekolekcje rozeznania powołania. Wzięło w nich udział czterech uczestników z Zegartowic, Rzeszowa, Legionowa oraz Bełchatowa.

Rekolekcje zatytułowane „Quo vadis?” stały się szansą, aby zostawić niedojrzałe pragnienia i subiektywne wizje Boga, siebie i życiowej drogi. Był to zatem moment zwrócenia uwagi na Boga Ojca - Dawcę życia i projekt przez Niego „ofiarowany i zadany”.

Punktem wyjścia było przyjęcie odpowiedzialności za życie i spotkanie z Tym, który to życie dał i przygotował życie wieczne. Uczestnicy podejmowali refleksję i modlitwę, aby rozeznać która z dróg: życie w małżeństwie i rodzinie, życie poświęcone Bogu i życie w samotności, jest dla nich zapragniona przed wiekami w Sercu Ojca. Została także nakreślona wizja powołania sercańskiego i sposób przygotowania do stania się sercaninem.

Program wypełniły konferencje, modlitwa Słowem Bożym, rozmowy, modlitwa wstawiennicza oraz wspólny udział w liturgii ze wspólnotą seminaryjną.

Jak zawsze w takie dni, można było doświadczyć życia w seminarium zakonnym i spotkać się z klerykami – rówieśnikami, którzy już idą drogą powołania na wyłączną służbę Bogu.

[ks. Jacek Szczygieł SCJ]