W tym roku minie już 36 lat od momentu, kiedy Jan Paweł II powołał do życia w Watykanie Fundację noszącą jego imię. Papież, z myślą o przyszłości, pragnął aby ta organizacja kościelna promowała różnorodne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym oraz charytatywnym związane z jego pontyfikatem. Fundacja od samego początku istnienia zajęła się dokumentacją i rozpowszechnianiem wielkiego magisterium i dziedzictwa Jana Pawła II, czemu służy przede wszystkim fundacyjny Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu. Przechowywane są tutaj dokumenty dotyczące pontyfikatu, a sercem Ośrodka jest biblioteka z ponad 30 tys. książkami oraz Muzeum, w którym zgromadzono dary otrzymywane przez Papieża.

Było wolą Jana Pawła II, aby Fundacja wnosiła wkład w rozwój intelektualnych elit Europy Wschodniej, przyznając stypendia dla studentów z byłego bloku komunistycznego studiujących na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Papieskim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie.

Zgodnie ze statutami, Fundacją kieruje Arcybiskup Matropolita Krakowa, a funkcję przewodniczącego Rady Administracyjnej pełni kard. Stanisław Ryłko. Dlatego w tym roku na coroczne zebranie Rady, które miało miejsce w dniach 2-3 marca w Rzymie w Domu Polskim przy via Cassia, przybył nowy arcybiskp krakowski, Marek Jędraszewski. W obradach uczestniczyli pozostali członkowie Rady: abp Józef Kowalczyk, Prymas senior; ks. prał. Stanisław Budyń, rektor polskiej Misji Katolickiej w Niemczech; Ewa Bednarkiewicz; Wojciech Halarewicz; Ryszard Krzyżanowski; Henryk Rogowski; Stefan Władysiuk; ks. prał. Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu, sekretarz Fundacji; oraz odpowiedzialny za sekretariat administracyjny o. dr Krzysztof Wieliczko OSPPE, ks. dr Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II; ks. Mieczysław Niepsuj, dyrektor Domu Polskiego w Rzymie; i ks. Jan Strzałka SCJ, dyrektor Domu Fundacji w Lublinie.

W pierwszym dniu obrad dokonano podsumowania zeszłorocznej działalności Fundacji, a rok 2016 był bogaty w wydarzenia, zarówno w samym Rzymie, jak i na całym świecie gdzie, działają Koła Przyjaciół Fundacji. Był to również czas obchodów 35-lecia istnienia Fundacji Jana Pawła II – główne uroczystości miały miejsce w Rzymie w dniach 22-24 października a ich punktem kulminacyjnym było spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Drugi dzień zebrania rozpoczął się uroczystą Mszą św. przy ołtarzu św. Jana Pawła II w bazylice watykańskiej - przewodniczył jej abp Marek Jędraszewski, a koncelebrował kard. Stanisław Ryłko, abp Jozef Kowalczyk i kilkunastu kapłanów związanych z Fundacją. Natomiast w czasie obrad w Domu Polskim dyskutowano nad przyszłością Fundacji i konkretnymi inicjatywami na bieżący rok.

Tekst i foto: Włodzimierz Rędzioch

Źródło: http://niedziela.pl/artykul/27507/W-Rzymie-orbadowala-Rada-Administracyjna