28 kwietnia 2018 na terenie parafii Parafii Najswiętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie odbędzie się I Rajd Pamięci st. sierż. Walentego Waśkowicza "Strzały". W programie m.in. Msza św, przemarsz trasą Pliszczyn - Łagiewniki - Baszki - Pliszczyn oraz pozostałe atrakcje na terenie Klasztoru Księży Sercanów. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata.

Walenty Waśkowicz „Strzała”, „Strzałka” (1913-1949), podoficer WP, żołnierz AK-WiN, dowódca plutonu/patrolu w oddziale kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, rolnik; st. sierż. (od 11 listopada 1946 r.).

Urodził się 30 stycznia 1913 r. w Nowej Woli, gm. Serniki, pow. Lubartów, s. Józefa i Marii z d. Włosek. Przed wojną służył w 23. pp WP we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie ukończył szkołę podoficerską. We wrześniu 1939 r. walczył w składzie macierzystej jednostki. Uniknął wzięcia do niewoli i przedostał się w rodzinne strony. W okresie okupacji członek AK, pełnił funkcję sekcyjnego w Rejonie I Obwodu AK Lubartów. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę zmobilizowany do WP, pełnił funkcję instruktora w szkole podoficerskiej na Majdanku. W styczniu 1945 r. zdezerterował z WP, ukrywał się u rodziców w Nowej Woli. Poszukiwany przez organa bezpieczeństwa, pod koniec 1945 r. nawiązał kontakt ze Zdzisławem Brońskim „Uskokiem” i wstąpił do jego oddziału. Od początku 1946 r. pełnił funkcję dowódcy plutonu, a po reorganizacji oddziału na przełomie 1946/1947 r. – kilkuosobowego patrolu. Nie skorzystał z amnestii z 22 lutego 1947 r. Dowodzony przez niego patrol był najdłużej działającym pododdziałem podległym kpt. „Uskokowi”. 31 marca 1949 r. funkcjonariusze UB aresztowali w kol. Pasów (obecnie pow. świdnicki) dwóch żołnierzy „Uskoka” - Stanisława Skorka „Piroga” i Stanisława Bartnika „Górala”. W wyniku intensywnego i brutalnego śledztwa uzyskano wyjątkowo cenne informacje, z których wynikało, że „Strzała” przebywa na kwaterze w Pliszczynie (gm. Wólka, pow. Lublin). St. sierż. Walenty Waśkowicz „Strzała” zginął 1 IV 1949 r. w Pliszczynie podczas próby przebicia się przez liczący 275 osób kordon obławy UB-KBW. Miejsce jego pochówku do dzisiaj pozostaje nieznane.

Program:

11:00 - Msza św. w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie.
12:20 - przemarsz na cmentarz parafialny, modlitwa i złożenie kwiatów na grobie Czesława Jabłońskiego ps. "Bąk".
12:45 - 14:30 - przemarsz trasą rajdu: Pliszczyn - Łagiewniki - Baszki - Pliszczyn (8 km).
14:30 - poczęstunek i ognisko na terenie Klasztoru Księży Sercanów, zjazd linowy, tor przeszkód i strzelnica dla dzieci i młodzieży, wystawa IPN, dioramy grup rekonstrukcyjnych, spotkania z kombatantami.
17:00 - pieśni partyzanckie.
18:00 - zakończenie rajdu.