W październiku w naszym Domu Rekolekcyjnym w Kluczborku odbyły się dwie serie rekolekcji dla współbraci z naszego Zgromadzenia. Pierwszą serię rekolekcji wygłosił o. Ryszard Bożek – redemptorysta, wykładowca liturgiki, doświadczony rekolekcjonista i kaznodzieja. Rekolekcyjne rozważania mówiły o roli miłosierdzia w posłudze kapłana sercanina, a także o potrzebie miłosierdzia w życiu zakonnym.

Druga seria to rekolekcje ewangelizacyjne w roku duszpasterskim „Idźcie i głoście”. Byłe one głoszone przez ks. Przemysława Sawę, wykładowcę teologii dogmatycznej i odpowiedzialnego za Szkołę Ewangelizacji Cyryla i Metodego. Rekolekcje obejmowały takie tematy jak: kerygmat, odnowę duszpasterską, wiarę charyzmatyczną, dotykały także wymiaru ewangelizacyjnego duchowości sercańskiej. Oprócz tradycyjnych konferencji były zastosowane nowe metody takie jak: filmy i modlitwa wstawiennicza.

Podczas rekolekcji modlono się za całą Prowincję Księży Sercanów w Polsce, za jej dynamizm misyjny, a także za wierność Konstytucjom i misji Zgromadzenia we współczesnym świecie.

Więcej informacji o domu rekolekcyjnym w Kluczborku na stronie: http://domrekolekcyjnykluczbork.pl/