Tradycyjnie, rozpoczynając Wielki Post, przeżyliśmy nasze rekolekcje. Skupienie rozpoczęliśmy od Mszy świętej w Środę Popielcową w katedrze pod przewodnictwem naszego diecezjalnego pasterza, bp. Andrzeja Suskiego, który swoją homilią wprowadził nas w klimat Wielkiego Postu. 

Nasze ćwiczenia duchowe trwały więc od środy do niedzieli 5 marca i zwieńczone zostały promocjami lektoratu i akolitatu kleryków z trzeciego i czwartego kursu. Rekolekcje wygłosił nam ks. Sławomir Kamiński SCJ (sercanin). W czasie rozważań przygotowanych przez ojca przeszliśmy wspólnie z świętym Piotrem drogę jego życia, począwszy od jego powołania, przez kroczenie u boku Mistrza, wyparcie się Go krótko przed Męką i Śmiercią, a kończąc na zwycięstwie w Zmartwychwstaniu Zbawiciela, po którym Piotr wyznał miłość Jezusowi. Nie zabrakło też wspólnotowej Liturgii Godzin oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę przeżyliśmy też sakrament pokuty i pojednania.
Niewątpliwie w postawach św. Piotra każdy z nas mógł dostrzec samego siebie, dzięki czemu nasze ćwiczenia z pewnością wydadzą obfite owoce na drodze dalszego wzrastania ku Chrystusowemu kapłaństwu. 
Nasze ćwiczenia duchowe trwały więc od środy do niedzieli 5 marca i zwieńczone zostały promocjami lektoratu i akolitatu kleryków z trzeciego i czwartego kursu. Rekolekcje wygłosił nam ks. Sławomir Kamiński SCJ (sercanin). W czasie rozważań przygotowanych przez ojca przeszliśmy wspólnie z świętym Piotrem drogę jego życia, począwszy od jego powołania, przez kroczenie u boku Mistrza, wyparcie się Go krótko przed Męką i Śmiercią, a kończąc na zwycięstwie w Zmartwychwstaniu Zbawiciela, po którym Piotr wyznał miłość Jezusowi. Nie zabrakło też wspólnotowej Liturgii Godzin oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. W sobotę przeżyliśmy też sakrament pokuty i pojednania.

Niewątpliwie w postawach św. Piotra każdy z nas mógł dostrzec samego siebie, dzięki czemu nasze ćwiczenia z pewnością wydadzą obfite owoce na drodze dalszego wzrastania ku Chrystusowemu kapłaństwu.

[kl. Mateusz Archita, kurs II]

Źródło: http://wsdtorun.pl/Artykuly/View/83/rekolekcje-wielkopostke