W sanktuarium maryjnym w Licheniu odbyła się Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych. Po raz pierwszy uczestniczył w niej nowy rektor Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach ks. dr Leszek Poleszak SCJ.

Oprócz ks. Poleszaka po raz pierwszy w dorocznej Konferencji organizowanej po raz 52. uczestniczyło 15 nowych rektorów, którzy w tym roku rozpoczęli pełnienie tej funkcji w seminariach: 7 diecezjalnych i 8 w zakonnych, m.in. franciszkanie, Misjonarze św. Rodziny, werbiści ojcowie Biali.

Tematem spotkania rektorów była formacja seminaryjna jako przestrzeń wzrastania w wierze. Omawiano i dyskutowano m.in. o specyfice kształtowania wiary u kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, a także plusach i minusach tradycyjnej formacji seminaryjnej. Dużo miejsca poświęcono również liturgii obecnej w seminariach jako przestrzeni wiary przeżywanej we wspólnocie. Podkreślono potrzebę łączenie tradycyjnej liturgii z elementami nowej ewangelizacji. Zwrócono uwagę na konieczność stałej troski o pogłębianie wiary młodych ludzi, którzy przychodzą do seminariów ze świata podlegającego szybkim zmianom kulturowym. W tym kontekście mówiono o sztuce zrozumienia alumnów i towarzyszenia im na drodze powołania.

Do rektorów konferencję pt. „Jezus, Formator formatorów: wspólnota uczniów jako przestrzeń wzrastania w wierze" wygłosił o. Amaury Begasse de Dhaem SJ z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Słowo do uczestników spotkania skierował także sekretarz Konferencji Episkopatu Polski bp. Artur Miziński, a Mszy św. w bazylice licheńskiej przewodniczył bp Wiesław Mering, ordynariusz włocławski.

W czasie spotkania dokonano wyboru nowego przewodniczącego Konferencji Rektorów. Został nim ks. Adam Łuźniak, rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego z Wrocławia, dotychczasowy sekretarz zarządu Konferencji rektorów. Wiceprzewodniczącym wybrano paulina o. Grzegorza Prusa z Krakowa, a sekretarzem ks. Wojciecha Wójtowicza, rektora WSD z Koszalina.

Uczestnicy konferencji zwiedzili w wolnym czasie klasztor kamedułów w Bieniszewie oraz gościli w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim.

W dorocznej konferencji rektorów uczestniczyło 82 rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych. Do Lichenia przyjechali także przedstawiciele zaprzyjaźnionych seminariów z terenu Białorusi, Ukrainy i USA.

Więcej na www.redemptor.pl

 

Tekst: AS

Foto: o. Maciej Sadowski CSsR