19 marca 2017 r. nasza parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego przeżywała peregrynację relikwii św. Zelii i Ludwika Martin. Ponadto przybyli także Państwo Bożena i Jerzy Walczak, którzy przybliżyli sylwetkę rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Po Mszach św. była możliwość osobistej modlitwy i oddania czci relikwiom rodziców św. Teresy.

Małżonkowie Martin żyli zgodnie z Ewangelią, pragnąc w każdym momencie realizować plany, jakie im Bóg przygotował. W centrum ich życiowego powołania znajdowało się przekazywanie wiary dzieciom. Dali przykład świadectwa miłości małżeńskiej i „integralnej praktyki cnót chrześcijańskich”. Według postulatora ich procesu beatyfikacyjnego, ojca Antonio Sangalli, miłość Ludwika i Zelii jest „odbiciem miłości Chrystusa do swego Kościoła”. Bez tych rodziców nie mielibyśmy świętej Teresy. To Oni towarzyszyli i dzielili poprzez modlitwę i swoje ewangeliczne świadectwo drogę córki powołanej przez Pana do poświęcenia się Jemu bez granic w murach Karmelu.

Proces beatyfikacyjny państwa Martin prowadzono w latach 1957-60 w diecezjach Bayeux-Lisieux i Sées, a następnie w Rzymie. Jan Paweł II 26 marca 1994 r. ogłosił heroiczność cnót Zelii i Ludwika Martin, rodziców świętej Tereski, co stanowiło zamknięcie pierwszego etapu ewentualnej beatyfikacji. Odtąd przysługiwał im tytuł "Sługi Boże". Z pewnością nie był przypadkiem fakt, iż miało to miejsce w Roku Rodziny. Wiemy, jak wielkim pragnieniem Papieża była kanonizacja pary małżeńskiej, aby widocznym stało się, że powszechne wezwanie do świętości może w całej pełni urzeczywistnić się w małżeństwie. 19 października 2008 - w Światowy Dzień Misyjny w Bazylice świętej Teresy w Lisieux, ich wspólnej beatyfikacji dokonał legat papieski, kardynał Jose Saraiva Martins. 18 października 2015 - na zakończenie Zwyczajnego Synodu na temat rodziny, ich wspólnej kanonizacji dokonał Ojciec Święty Franciszek. Jest to drugie małżeństwo w historii Kościoła wyniesione na ołtarze.

Nie po raz pierwszy relikwie Zelii i Ludwika nawiedziły parafię płaszowską. Na początku 2011 roku trwała peregrynacja relikwii - wówczas jeszcze błogosławionych małżonków - wśród rodzin Domowego Kościoła (Oaza Rodzin).

Więcej zdjęć na stronie parafii: http://krakow.scj.pl/galeria-73672/category/963-liz-martin17