W dniach 8 – 9 lipca 2017 r. pod duchową opieką proboszcza, ks. Andrzeja Gruszki, wyruszyliśmy na XXVI ogólnopolską pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja. Hasło tegorocznego spotkania „Idźcie i głoście” wzywa do ewangelizacji. Organizatorką była p. Urszula, która pod swoje skrzydła przytuliła 52 osoby z różnych parafii. Podczas podróży wspólną modlitwę, śpiew prowadził Ksiądz proboszcz.

Po drodze zatrzymujemy się w Leśniowie u Matki Bożej Patronki Rodzin. Historię Sanktuarium przybliżył nowicjusz Patryk. W naszym gronie pielgrzymów na Jasną Górę podążali złoci jubilaci pp. Anna i Jan. Ksiądz proboszcz zaskoczył jubilatów zapraszając ich i pozostałe 5 par małżeńskich o różnym stażu do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Wszyscy pielgrzymi zostali obdarowani przez Księdza proboszcza wizerunkiem Pani Leśniowskiej z modlitwą za rodziny. Ruszamy do Częstochowy do której ze wszystkich stron Polski zmierzają pełne autokary pielgrzymów.

Po zakwaterowaniu i obiedzie u sióstr Nazaretanek ruszamy pokłonić się naszej Matce Częstochowskiej. Sobotnią wieczorną Mszę św. z udziałem biskupów i księży sprawował abp Stanisław Napierała z Kalisza. Kaznodzieja poruszył kwestię pluralizmu, który ma prawo do istnienia wszelkiej wielości z wyjątkiem – zła. Pluralizm został zainfekowany przez liberalizm. Trzeba mieć odwagę, by podjąć walkę opartą na Bogu z chorym pluralizmem. Biskup wezwał byśmy szli i głosili: jest Bóg! My chcemy Boga!  Głośmy dobro i piękno życia. Pamiętajmy: Maryja mówi do nas – nie smućcie się, ja zawsze będę przy was.

W niedzielę śpiewem godzinek do NMP rozpoczynamy kolejny dzień modlitwy. W 100-lecie objawień Fatimskich zespół „Lumen” pod kierunkiem Zbigniewa Małkowicza wykonał oratorium „Uwielbienie Fatimskie”. Do gromadzących się wiernych na Mszę św. zwrócił się bp Tadeusz Bronakowski w sprawie nadużywania alkoholu przez Polaków. Przypomniał o Ślubach Narodu w których przyrzekaliśmy walkę z pijaństwem. Troską o trzeźwość narodu powinna być naszym patriotycznym obowiązkiem.

Centralnym punktem modlitewnego spotkania była Msza św. Przed jej rozpoczęciem minister Adam Kwiatkowski odczytał list jaki prezydent RP Andrzej Duda skierował na ręce o. Tadeusza Rydzyka i Rodziny Radia Maryja. Cieszę się, że ta wspólnota rozwija się i coraz bardziej rozkwita, owocując licznymi, nowymi dziełami. Z serca dziękuję za taką Rodzinę. Życzę by dawała inspiracje do dalszych działań. Również premier RP Beata Szydło nadesłała list do pielgrzymów: Waszą siłą jest troska o dobro Ojczyzny i zachowanie polskiego dziedzictwa poprzez otwarcie serc na innych. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił delegat do spraw nuncjatury Stolicy Apostolskiej abp Jan Romeo Pawłowski.  Współcelebransami było 14 biskupów i wielu księży. W homilii Arcybiskup z troską mówił o naszych polskich trudnych sprawach. Czy można Polskę budować bez Boga? Nienawiścią nie obronimy Ojczyzny. Zwyciężyć możemy tylko miłością. Niech Maryja uczy nas tej miłości. Trzeba o wszystko dużo się modlić na różańcu, a Maryja te modlitwy powierzy Synowi. Abp Pawłowski wezwał biskupów, księży, by w godzinie Apelu w imię Pana błogosławili Polskę i Polaków.

Po Komunii św. odtworzono słowa Ojca Świętego Franciszka jakie podczas modlitwy  Anioł Pański w Rzymie skierował do polskich pielgrzymów Rodziny Radia Maryja w Częstochowie „Chcemy towarzyszyć tej pielgrzymce poprzez wspólne odmówienie modlitwy ”Zdrowaś Maryjo”. Ojciec Święty wydał też specjalny dekret upoważniający do odpustu zupełnego dla uczestników XXVI Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Z wyrazami wdzięczności o. Janusz Sok zwrócił się do dyrektora RM o. Tadeusza Rydzyka wyrażając nadzieję na dalsze prowadzenie Radia. Ojciec Dyrektor wraz z pielgrzymami ponowił Akt osobistego oddania się Matce Bożej. Uroczystość zakończono Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Śpiewem żegnamy Maryję. W ciszy każdy swoje intencje, przeżycia powierza Pani Częstochowskiej. Ksiądz proboszcz wznawia modlitwę i śpiew. Organizatorom, pielgrzymom, kierowcy podziękował Ksiądz proboszcz. W imieniu pielgrzymów p. Edyta podziękowała Księdzu proboszczowi, paniom Uli, Basi i Krysi za organizację i miłą atmosferę.

[Barbara]

Więcej zdjęć na stronie parafii Dobrego Pasterza w Lublinie