Współpraca na wielu poziomach - tak można opisać podsumowanie wspólnego posiedzenia rad prowincji Niemiec (GER) i północnych Włoch (ITS). Zarządy obu prowincji spotkały się w północno-włoskim miasteczku Albino i omówiły wspólne projekty obu prowincji. "To była bardzo przyjazna atmosfera", podsumowuje ks. Heinz Lau SCJ, prowincjał prowincji niemieckiej. "Zostaliśmy dobrze przyjęci i było to konstruktywne spotkanie".

Oprócz wzajemnego poznania możliwe było również wzajemne wsparcie - wyjaśnia ojciec Lau. Niemiecka Prowincja Księży Najświętszego Serca wie, jak pracować coraz bardziej w kontakcie z prowincją z północnych Włoch.

Obie rady prowincji spotkały się w 2016 roku w klasztorze w Neustadt. Owocem tej współpracy jest nasze studium biblijne w Neustadt. Do tej pory ks. Hans-Ulrich Vivell SCJ był odpowiedzialny za seminaria szkoleniowe dotyczące Pisma Świętego. Również dzięki obecności ks. Sergio Rotasperti SCJ z włoskiej prowincji, który od kilku lat pracuje w Niemczech, Centrum nauki Biblii ma kompetentnego zakonnika.

Członkowie odwiedzającej niemieckiej rady prowincjalnej byli zaskoczeni domem rekolekcji Szkoły Apostolskiej Najświętszego Serca w Albino, niedaleko Mediolanu. Został on założony przez samego założyciela Zgromadzenia, o. Leona Dehona. Kapłani Najświętszego Serca są również znani w regionie jako "ojcowie francuscy".

"Prowincja Północnych Włoch ma wspaniałą historię", mówi ojciec Lau, ale ponieważ nawet na południe od Alp powołania do życia zakonnego są coraz mniejsze, sercanie są zmuszeni zamknąć niektóre domy we Włoszech.

Według informacji ojca Lau, administracja prowincji północnych Włoch jest zainteresowana scentralizowaniem administracji prowincji zakonu na przykładzie Niemiec. Na przykład fuzja rady prowincjalnej z klasztorem w Neustadt. Oprócz północnej prowincji sercanów (ITS) we Włoszech istnieje również jedna na południu Włoch (ITM).

[Markus Novak]

Tekst oryginalny dostępny także w języku włoskim i niemieckim

Deutsch

Italiano