W poniedziałek, 24 lipca 2017 r. rozpoczęły się prace związane z koniecznym remontem kościelnej wieżyczki w kościele parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do tego momentu przygotowywaliśmy przez ostatni rok m. in. poprzez zbieranie funduszy na ten cel. Wiele wysiłku kosztowały też wszelkie sprawy prawne, o które gorliwie zabiegał i które załatwiał proboszcz ks. Adam Gucwa SCJ. Bez tego remont nie mógłby się wogóle rozpocząć. Prace remontowe potrwają przez najbliższe miesiące i już teraz dziękujemy Parafianom i innym Darczyńcom, którzy od samego początku wspierają to dzieło po pierwsze modlitwą, a po drugie ofiarami pieniężnymi. Prosimy jednak o dalsze modlitewne wsparcie, aby prace mogły przebiegać bez zakłóceń i przy dobrej pogodzie. Prosimy też o dalszą materialną hojność, by móc to dzieło szczęśliwie zakończyć.

Więcej zdjęć na stronie denkowskiej parafii: http://sercanie.ostrowiec.pl/index.php/galerie/125-rozpoczecie-remontu-wiezyczki