Niedzielę, 19. lutego 2017 r., nasi wolontariusze spędzili w parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Sernikach. Mieszkańcy Sernik oraz ci, którzy przyszli na Mszę do kaplicy w Nowej Woli, Wólce Zabłockiej i Nowej Wsi nabyli 120 krzyżyków sercańskich. Oddali także 1267 gramów srebrnego złomu i 18 gramów złotego złomu. Dochód pozyskany z recyklingu kruszców oraz rozprowadzonych krzyżyków sercańskich to łącznie kwota 7650 złotych. Wystarczy ona na pokrycie ponad połowy kosztów budowy jednej studni w Batchoro w Czadzie. 

„Srebro na wagę złota” to parafialna akcja złożona z niedzielnych kazań ks. Piotra Chmieleckiego SCJ oraz odbywającej się tydzień później zbiórki przy kościele, którą prowadzą wolontariusze. Rozdają oni ulotki, rozprowadzają krzyżyki sercańskie, a do słoików zbierają srebrny i złoty złom.

Wolontariusze podkreślali, że w Sernikach – zarówno od parafian, jak i księży posługujących w parafii – doświadczyli wiele życzliwości, a dodatkową „atrakcją” były urokliwe okolice Sernik. Najważniejsze, że mieszkańcy Sernik i okolicznych wsi będą teraz nosić sercański krzyżyk na szyi oraz że dzięki ich ofiarności uda się sfinansować olbrzymią część kosztu budowy jednej studni w Batchoro w Czadzie.

Źródło: http://zbieramto.pl/sercanskie-serniki/