8 grudnia był dniem szczególnej radości dla polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Sercanów, gdyż - jak zauważył w swej homilii Ksiądz Prowincjał - po trzech latach przerwy mogliśmy się cieszyć przeżywaniem profesji wieczystej w Stadnikach. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny czterech współbraci: Jakub Gąsienica, Dzmitry Prystupa (Białoruś), Mateusz Tomczykowski i Aliaksej Ventskevich (Białoruś) złożyło swoją wieczystą profesję zakonną. W ten sposób potwierdzili swoją wolę pozostania już na zawsze w służbie Chrystusa w Zgromadzeniu Księży Sercanów. 

W kościele parafialnym w Stadnikach licznie zgromadzili się współbracia i rodzina profesów, wykładowcy naszego seminarium i inni zaproszeni goście. W swojej homilii prowincjał, ks. Wiesław Święch, przypomniał znaczenie ślubów zakonnych. Mówił m.in.: "Trzy rady ewangeliczne: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo - to zaproszenie Jezusa Chrystusa skierowane do tych, którzy pragną bardziej Go kochać i pełniej kroczyć Jego śladami. Kroczyć drogą rad ewangelicznych znaczy ruszyć w drogę na wezwanie Chrystusa, znaczy przylgnąć do Niego i przeżywać teraźniejszość z Nim. To oznacza   konkretny wybór Chrystusa każdego dnia. Punktem wyjścia dla  rad ewangelicznych jest sam Bóg i królestwo niebieskie."

Zachęcał także profesów do przeżywania ślubów w duchu wiary, która "nadaje ślubom sens, wiara pokazuje je jako wyzwanie do pełnego zaufania Bogu. Bez wiary śluby stają się niejasne, niezrozumiałe a nawet bezsensowne. Dlatego naszą codzienność, naszą teraźniejszość, nasze zmagania  musimy przeżywać w duchu wiary,  wiary która  prowadzi ku osobowemu spotkaniu i zjednoczeniu z Chrystusem. Wiara umożliwia spotkanie z Bogiem, jest łaską, jest Bożym darem."

Powołując się na słowa papieża Jana Pawła II Ksiądz Prowincjał przypomniał, że przez profesję zakonną stajemy się członkami wielkiej sercańskiej rodziny, której ojcem jest założyciel, o. Leon Dehon. "On wskazał nam jak odczytywać wezwanie Chrystusa i iść Jego śladami. Dlatego winniśmy „oczyma naszego Założyciela” patrzeć na Chrystusa, na Jego przebite Serce, by w ten sposób otwierać się na działanie Ducha Świętego."

List Ojca Generała

Słowa życzeń przekazał również Ojciec generał, ks. Heiner Wilmer, który skierował do profesów list. Pisał w nim:
Dziękuję Bogu za Wasze powołanie do naszego Zgromadzenia. Powołanie to jest darem dla całego Kościoła i dla wszystkich, do których Bóg będzie W as posyłał ze swym przesłaniem.
Proszę naszego Pana, by uroczystość złożenia ślubów wieczystych stała się dla Was okazją do odnowy Waszej wobec Niego miłości i zawierzenia, by umocniła Was w pokoju serca i radości płynącej z udziału w służbie Jego Królestwu na ziemi.
Dzieląc się z Wami troską o realizację naszej sercańskiej misji w Kościele i na całym świecie, proszę o otwarcie Waszego serca i umysłu na współczesne potrzeby tej misji. Niech Pan pomaga Wam wzrastać w umiejętnościach i służbie drugiemu człowiekowi, a także w jasnym świadectwie zakonnego życia wspólnotowego.
Niech nasz Pan, Dobry Pasterz, towarzyszy Wam zawsze ze swą łaską, siłą i radością i
niech prowadzi pewnie na drodze Waszego życia.

Życzenia

Drodzy Współbracia Profesi. Przyłączając się do słów Księdza Prowincjała wypowiedzianych podczas czwartokwej uroczystości "życzymy Wam abyście każdego dnia odnajdywali miłującą obecność Boga w swoim życiu na drodze rad ewangelicznych;  życzymy abyście wnosili dar modlitwy, kontemplacji i ofiary, i abyście świadczyli o żywej obecności Boga i Jego miłosiernej miłości w dzisiejszym świecie. Niech wasze życie zakonne będzie też pełne entuzjazmu i radości."