Zarząd Generalny zaprosił wyższych przełożonych spośród 19 sercańskich prowincji do wzięcia udziału w specjalnym spotkaniu o charakterze formacyjnym. Spotkanie odbywa się w Domu Generalnym w Rzymie w dniach od 12 do 25 listopada 2017 r.

Program spotkania obejmuje pięć części, począwszy od duchowego i ludzkiego wymiaru władzy i wymiaru charyzmatycznego. Relacje międzyludzkie będą stanowić podstawę owocnej służby rządzenia i stosunków z Kościołem partykularnym. W ostatniej części spotkania przewidziano czas na aspekty techniczne: współpracę między prowincjami i zarządem generalnym.

Spotkanie poprowadzą nie tylko zaproszeni specjaliści, ale także przełożeni wyżsi, którzy przedstawią sposoby radzenia sobie z wyzwaniami w ich służbie. Będzie możliwość podzielenia się dobrymi praktykami, które istnieją w takich podmiotach, jak animacja społeczna, zarządzanie czasem, a także doświadczenia związane z korzystaniem z protokołu w sprawie nadużyć seksualnych.

Poranek pierwszego dnia pracy upłynął pod znakiem rekolekcji głoszonych przez ks. Bruno Pilati SCJ – przełożonego Międzynarodowego Kolegium Księży Sercanów w Rzymie. Swoją refleksję skoncentrował na tekstach biblijnych związanych nie tylko ze służbą władzy, ale przede wszystkim na intymnej relacji z Jezusem, aby Go lepiej poznać i pokochać. "Powiedzieli mi, że mały płomień może wywołać pożar i wierzę w to! Powiedzieli mi, że świat umiera z powodu braku miłości, ale ja nie chcę w to wierzyć!".

Sesję popołudniową poprowadził Wikariusz Generalny - ks. Carlos Enrique Caamano Martin SCJ – poprzez różne ćwiczenia i pracę w grupie pomógł podzielić się pozytywnymi przeżyciami i powtarzającymi się trudnościami. Ponieważ sposoby radzenia sobie z nimi nie zawsze odnajdziemy w schematach i procedurach, ale należy się dostosować do indywidualnych sytuacji. Wśród trudności i wyzwań przełożeni podkreślają przede wszystkim niewystarczający dialog, egoizm, brak dyspozycyjności i współpracy, słabe poczucie przynależności i ograniczony czas potrzebny na znalezienie równowagi między pracą a rozwojem duchowym i osobistą formacją.

14 listopada 2017 r. był poświęcony refleksji nad wymiarem duchowym w służbie władzy. O. Maurizio Bevilacqua CMF, były przełożony prowincjalny klaretynów, przedstawił swoje doświadczenie w tej dziedzinie, oparte na idei autorytetu u św. Franciszka. Niezbędne zaangażowanie musi pomóc w stworzeniu "posługi dla wzrostu braci".

[ks Radosław Warenda SCJ]