Członkowie Kontynentalnej Sercańskiej Komisji Teologicznej Azji (Continental Dehonian Theological Commission of Asia) spotkali się w dniach 11-12 lutego 2017 r. w Manili (Filipiny). W skład komisji wchodzi 7 współbraci pochodzących z 6 jednostek Zgromadzenia:  Indonezja – ks. Francesco Purwanto SCJ (koordynator) i ks. Yudhistiro Adi Fritri SCJ, Wietnam – ks. Joseph Dung SCJ, Indie – ks. Michael Augustine Moses SCJ (sekretarz), Tajwan – ks. Agus Suyono SCJ, Makao – ks.  Edoardo Aguero SCJ, Filipiny –ks. Delio Ruiz SCJ. Skład komisji został ustalony podczas ostatniego Spotkania Przełożonych Wyższych, które odbyło się w listopadzie 2016 r. w Rzymie. Dotychczas kontynent azjatycki na forum zgromadzeniowym jedynie przez jedną osobę, ks. Francis Purwanto SCJ. W obradach komisji uczestniczyło także dwóch radnych generalnych: ks. Artur Sanecki SCJ i ks. Paulus Sugino SCJ.

Ks. Sugino zaprosił członków komisji, aby każdy wniósł swój wkład płynący z osobistej intuicji i posiadanej wiedzy z zakresu teologii moralnej, pastoralnej, duchowości, psychologii i nauk biblijnych.

Pierwszorzędnym celem obrad komisji było pochylenie się nad tematem najbliższego seminarium międzynarodowego pt. „Charyzmat i pobożności: w stronę inkulturowanej tożsamości sercańskiej” („Carisma e devozioni: verso una identità dehoniana inculturata”), która odbędzie się w lipcu 2017 roku w Yogyakarta (Indonezja). Pierwszym krokiem w tym kierunku była analiza odpowiedzi udzielonych na kwestionariusz, który otrzymali wszyscy sercanie. Ponadto wybrano reprezentanta komisji na lipcowym seminarium, którym został ks. Eduardo.

Komisja zadecydowała ponadto, że każdego roku bezpośrednio po świętach Wielkanocnych spotykać się będą na trzy dni, by wspólnie dyskutować, dzielić się opiniami i przygotowywać różne wydarzenia na poziomie kontynentu azjatyckiego.

Źródło: https://scjphil.org/2017/02/12/meeting-of-continental-dehonian-theological-commission-of-asia/