W klasztorze w Clairefontaine w Belgii w dniach od 7 do 10 marca trwało spotkanie członków Prowincji Euro-Frankofońskiej. Uczestniczył w nim radny generalny ks. Artur Sanecki SCJ, reprezentujący Zarząd Zgromadzenia.

 

 

 

 

Podczas spotkania ks. Sanecki przedstawił program Zarządu Generalnego na lata 2015-2021 i prowadził dyskusję nad jego treścią. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję do wyrażenia swej opinii. Rozmawiano także o realizacji uchwał ostatniej Kapituły Prowincjalnej, które przypomniał prowincjał EUF, ks. Jean-Jacques Flammang.  Z kolei mistrz nowicjatu ks. André Conrath przedstawił aktualną sytuację prowadzonej w klasztorze w Clairefontaine formacji dwóch nowicjuszy pochodzących z Wietnamu i projekt dla młodych zakonników, którzy służyliby prowincji i Kościołowi.

 

 

Zastanawiano się również nad tematem miłosierdzia w kontekście trwającego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Prowincja EUF przekazuje 1,2 proc swoich dochodów dla innych prowincji będących w potrzebie.

Przedstawiono także obecną sytuację wspólnot w Saint-Quentin i Clairefontaine, domu seniorów oraz centrum rekolekcyjnym w  Cinqfontaines. Prowincjał poinformował także o sytuacji czasopisma  "Heimat und Mission" i rekolekcjach, które w obecnym roku poprowadzi ks. Jerzy Deptuła SCJ. Z kolei dzień jedności będzie miał miejsce w Liesse.

 

 

W spotkaniu w Clairefontaine uczestniczyli również księża pochodzący z Polski, a pracujący w prowincji EUF, m.in. ks. Jerzy Sędzik, ks. Stanisław Wawro, ks. Władysław Jadowski, ks. Jerzy Deptuła, ks. Władysław Ostrowski, ks. Józef Gąsik, ks. Stanisław Święch, ks. Antoni Osowski.

                                                                                           AS