W miniony piątek (11 listopada 2016 r.) zakończyło się doroczne spotkanie tzw. młodych księży. Przez osiem lat po święceniach każdy kapłan naszej prowincji zobowiązany jest do udziału w tym spotkaniu. Jest ono doskonałą okazją, aby współbracia, którzy przez wiele lat żyli w jednej wspólnocie formacyjnej, a dziś pracują w różnych zakątkach Polski i Europy, mogli spotkać się i podzielić swoimi doświadczeniami. Na spotkanie przybyli nie tylko współbracia z Polski, lecz także z Finlandii, Białorusi, Naddniestrza i Chorwacji.

Spotkanie, które jesienią każdego roku odbywa się w Stadnikach ma przedewszystkim charakter formacyjny. W jego trakcie księża uczestniczą w wykładach połączonych z egzaminami. W tym roku wykłady obejmowały Teologie fundamentalną i Prawo kanoniczne. W środowe przedpołudnie wykłady z Teologii fundamentalnej poprowadził ks. dr Dariusz Salamon SCJ, który poruszył dwa tematy: "Za jaką ewolucją opowiada się wierzący?" oraz "Logos i ethos. Współczesne zagrożenia wiary i moralności". Natomiast popołudniu księża spotkali się z ks. dr. hab. Markiem Stokłosą SCJ, prodziekanem wydziału Prawa kanonicznego przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim wykładzie poruszył przede wszystkim relacje między sakramentem pokuty a prawem karnym. Temat ten był zarazem wprowadzeniem do sympozjum, które odbyło się następnego dnia. Czwartek to tradycyjnie udział w sympozjum naukowym. Tegoroczne poświęcono Prawu kanonicznemu i nosiło tytuł "Prawo karne w misji Kościoła". W trakcie tych dni najmłodsi współbracia mieli okazje spotkać się z odpowiedzialnymi za różne sektory duszpasterskie. W środę rozmawiali z ks. Bartłomiejem Królem SCJ, odpowiedzialnym za duszpasterstwo młodzieży, oraz z ks. Jackiem Szczygłem SCJ, odpowiedzialnym za duszpasterstwo powołaniowe. W piątek natomiast spotkali się z Dyrektorem misji krajowych i rekolekcji, ks. Zdzisławem Płuską SCJ, który tę funkcję pełni zaledwie od kilku tygodni. Trzydniowy zjazd zakończyło spotkanie z przełożonym prowincji polskiej, ks. Wiesławem Święchem SCJ. Przedstawił On aktualną sytuację prowincji, omówił bierzące sprawy, lecz przede wszystkim zachęcał do dalszej gorliwej pracy duszpasterskiej, jak również nieustającej troski o osobistą sercańską i zakonną tożsamość.