„Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się to przede wszystkim dla tego, że Orędzie to zawiera prawdę  i wezwanie samej Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii (Mk 1,15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia – mówił w Fatimie w 1982 r. papież Jan Paweł II.

W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Jako kolejny krok w dobrym przygotowaniu się do tych uroczystości, Sekretariat Fatimski i Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów zorganizował w dniu 18 listopada 2016 r. w Warszawie spotkanie formacyjno-duszpasterskie, dla kustoszy sanktuariów i duszpasterzy zaangażowanych w nabożeństwa fatimskie. Na spotkaniu w Warszawie nie zabrakło Księży Sercanów, których reprezentował ks. Zdzisław Płuska, dyrektor misji i rekolekcji krajowych oraz ks. Grzegorz Kurzaj, rekolekcjonista z Bełchatowa.

Grupa rekolekcyjno-misyjna Księży Sercanów zamierza w roku jubileuszu przypomnieć w wielu parafiach Orędzie Fatimskie, przez rekolekcje i misje. Są już zgłoszenia na tego typu rekolekcje od wielu proboszczów.

Spotkanie warszawskie, w którym wzięli udział przedstawiciele grupy rekolekcyjno-misyjnej, było okazją do pogłębienia wiedzy o Fatimie. Zaproszeni prelegenci nakreślali w sposób jasny i wyraźny aktualność tych objawień, oraz ich znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła.

Orędzie z Fatimy trzeba dalej przypominać, ponieważ do dziś nie zostało zrealizowane. Cały czas doświadczamy tego skutków. Błędy Rosji, o których mówiła Piękna Pani  przez trojga Pastuszków nie umarły wraz z rozpadem komunizmu. Rozlały się na cały świat a Fatima ze swoim Orędziem dalej pozostaje skutecznym lekarstwem dla świata odchodzącego coraz bardziej od Boga. Jest wezwaniem do powrotu – mówił ks. dr. Krzysztof Czapla Sac, w konferencji pt. Fatima a Miłosierdzie Boże. Dwie drogi do „źródeł miłosierdzia”.

Fatima została uznana przez Kościół za szczególnie bogate przesłanie do ludzi. Nakreśla drogi ratunku, które wyrażają się w  poświęceniu i wynagrodzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi.

Patrząc  na objawienia Bożego Miłosierdzia przekazane światu przez św. s. Faustynę i Ordzie z Fatimy widać wiele zbieżności co do źródła, czasu i okoliczności, treści przesłania, istoty ukazywania Bożego Miłosierdzia – mówi dalej ks. Czapla.

W dalszym etapie spotkania przestawione zostały również refleksje publicysty w kontekście książki „Tajemnice Fatimy”  autorstwa p. Grzegorza Górnego, p. Janusza Rosikonia.

Objawienia Fatimskie, choć należą do objawień prywatnych, mówił ks. prof. Janusz Królikowski z Tarnowa w konferencji pt. „Głos Kościoła o Fatimie”, nie mogą być zlekceważone ani pominięte. Nie można powiedzieć, że jako prywatne są nieobowiązujące. Zostały uznane przez Kościół i mają rangę przez niego nadaną. 

Na zakończenie został przedstawiony raport o pobożność fatimskiej w Polsce jako podsumowanie badań Instytutu Socjologii Kościoła Katolickiego, które przedstawił ks. dr Wojciech Sadłoń SAC z Warszawy.

ZP