18 listopada w Domus Mater w Krakowie odbyło się spotkanie przełożonych sercańskich domów zakonnych. Było to pierwsze wspólne spotkanie przełożonych domów lokalnych oraz dystryktów organizowane po pierwszym roku pracy nowego Zarządu Prowincji Polskiej. 

Najpierw wysłuchano prelekcji ks. Jacka Pawłowskiego, saletyna, psychologa i rektora seminarium, zatytuowanej "Wyzwania przed jakimi staje dzisiaj przełożony wspólnoty zakonnej". Poruszono m.in. tematy "wypalenia" w życia zakonym i wspólnotowym, rozwiązywania konfliktów oraz wzajemnej odpowiedzialności za siebie we wspólnocie. 

Dalsza część spotkania skoncentrowała sie na sprawach bieżących z życia Prowincji. Przedstawiono nowe wzory testamentów i tzw. listów na wypadek śmierci oraz omówiono aktualne sprawy personalne i ekonomiczne. Był to rownież czas na indywidualne rozmowy z Prowincjałem oraz na spotkanie we wspólnocie braterskiej przy kawie i w kaplicy na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu i Euchatystii. 

Kuria Prowincjalna / MB