6 lutego 2017 r. rozpoczęło się doroczne spotkanie Regionu filipińskiego. Miało ono miejsce w domu formacyjnym Najświętszego Serca Jezusowego w Cagayan de Oro, a udział wzięło 35 współbraci. Pośród zaproszonych gości znaleźli się: ks. Paulus Sugino SCJ - radny generalny, ks. Phong Tran SCJ, ks. Vincent Sri Herimanto SCJ i ks. Khoa Viet Nguyen SCJ z Dystryktu wietnamskiego.

Ponieważ tematem Roku duszpasterskiego zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Filipin (Catholic Bishops Conference of the Philippines) jest "Parafia: wspólnota wspólnot", uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. jak połączyć ten temat z duchowością sercańską i potrzebami duszpasterskimi, zwracając szczególną uwagę na kwestie miłosierdzia zgodnie z programem zaproponowanym przez Zarząd generalny naszego Zgromadzenia.

Pierwszy dzień uczestnicy rozpoczęli od refleksji nt. ślubu posłuszeństwa, o którym mówił ks. Paulus Sugino SCJ. Następnie miało miejsce nabożeństwo wynagradzające i pokutne, które poprowadził ks. Szymon Bendowski SCJ. Następnie miała miejsce spowiedź i adoracja Najświętszego Sakramentu. Popołudniu poszczególne osoby dzieliły się swoimi uwagami, jak również zaprezentowano raporty z poszczególnych wspólnot oraz komisji. Dzień zakońćzył się Mszą świętą, której przewodniczył ks. Franciszek Pupkowski SCJ, przełożony regionalny.

8 lutego ks. Florencio Salvador z archidiecezji Cagayan de Oro wygłosił konferencję, podczas której wskazał kilka istotnych punktów, które stały się następnie przedmiotem refleksji podczas kolejnych dni spotkania.

Uroczysta Msza odprawiona 10 lutego 2017 r. pod przewodnictwem radnego generalnego, ks. Sugino SCJ, zakończyła kilkudniowe obrady.

Źródło: https://scjphil.org/2017/02/07/regional-assembly-2016/