W środę 17 maja 2017 w Domus Mater w Krakowie odbyło się świętowanie jubileuszu 25-lecia działalności „Czasu Serca”. Na spotkanie z tej okazji przybyli przełożeni sercańskich wspólnot na czele z prowincjałem ks. Wiesławem Święchem SCJ, współbracia ze wspólnot krakowskich, pracownicy Wydawnictwa DEHON na czele z dyrektorem ks. Krzysztofem Zimończykiem, osoby związane niegdyś i obecnie z redakcją „Czasu Serca”.

Pierwszy rok działalności redakcji „Czasu Serca” przypadał na lata 1991/1992. Jubileuszowe spotkanie było okazją do przypomnienia trudnych początków naszego czasopisma, ale też wielu pozytywnych momentów jego wzrastania i rozwoju w trakcie minionych 25 lat. Posłużyła temu prezentacja multimedialna przedstawiona przez ks. Łukasza Ogórka, wicerektora i prefekta naszego seminarium.

W wystąpieniu redaktora naczelnego „Czasu Serca” naświetlone zostały najważniejsze etapy pracy redakcyjnej i powstawania poszczególnych numerów naszego czasopisma. Chodziło o pokazanie konkretnych osób, które aktualnie tworzą koncepcję i treść czasopisma, a także jego szatę graficzną; które są odpowiedzialne za jego dystrybucję. Jest to spory zespół ludzi, który z zaangażowaniem wypełnia swoją misję, dzięki czemu „Czas Serca” jest znaczącym i sprawdzonym dziełem apostolskim Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Troską obecnej redakcji jest utrzymanie dobrego poziomu tego pisma, a także dbałość o pozyskiwanie nowych czytelników na trudnym gruncie wydawniczym. Podkreślono, że nasze czasopismo powinno być kierowane przede wszystkim do dobroczyńców Księży Sercanów, bo taki był pierwotny zamysł jego powstania.

Gość specjalny spotkania, sekretarz redakcji „Gościa Niedzielnego” , pan Franciszek Kucharczak wygłosił prelekcję pt. „Media – sieć do łowienia ludzi”. Z dziennikarskim zacięciem podkreślił, że nasze media mają prezentować wartości, którym służymy, a nie naśladować trendów współczesnego świata. Mamy być autentyczni w tym, co robimy. Ważne jest, byśmy z zapałem przekazywali to, czym sami żyjemy. Nudny przekaz nikogo nie zainspiruje. „Jeśli nie będziemy płonąć, to nie rozgrzejemy innych” – stwierdził prelegent.

Następnie została odprawiona Msza święta dziękczynna za 25 lat działalności „Czasu Serca” z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalszą działalność. Mszy świętej przewodniczył Prowincjał ks. Wiesław Święch SCJ, który wygłosił też okolicznościowe kazanie. Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości kontynuowali świętowanie podczas kolacji w gościnnych progach Domus Mater.

„Bogu niech będą dzięki za ten długi okres twórczej pracy, za wielki wysiłek pokolenia redaktorów i autorów „Czasu Serca”, bez których nie mogłoby ono powstać, ani się ukazywać. Serdecznie Im dziękujemy! Jesteśmy też wdzięczni wszystkim wiernym Czytelnikom naszego czasopisma za ich wsparcie i życzliwość. Życzmy sobie, aby „Czas Serca” nadal pięknie się rozwijał i służył chwale Bożego Serca.”

Na program spotkania złożyły się:

1. Multimedialna prezentacja historii rozwoju "Czasu Serca", którą przygotował i przedstawił ks. Łukasz Ogórek SCJ, wicerektor i prefekt naszego seminarium;

2. Wystąpienie redaktora naczelnego Czasu Serca, ks. Dariusza Salamona SCJ na temat aktualnej działalności Czasu Serca – „Nasze tu i teraz – zmagania i nadzieje”;

3. Prelekcja pana Franciszka Kucharczaka, redaktora "Gościa Niedzielnego"