"Każdego roku przeżywamy wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Dla Muzyków Kościelnych to szczególny czas, to Święto Muzyki Kościelnej, które łączymy ze wspomnieniem naszej świętej patronki. Wielu muzyków kościelnych przeżywa ten czas na wspólnotowych rekolekcjach, dniach skupienia, na które nasi duszpasterze nas zapraszają, warsztatach liturgiczno-muzycznych, sympozjach i kongresach. Organizujemy liczne koncerty, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu wielu chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych, stwarzając okazję do refleksji nad swoim powołaniem i uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra. Czas ten służy niewątpliwie pogłębieniu naszej wiary, przez słuchanie Słowa Bożego, przeżywaniu Liturgii Pokutnej, w której przyjmujemy dar przebaczenia." Tymi słowami do udziału w jasnogórskich uroczystościach zapraszał o. Nikodem Kilnar, paulin, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych.

22 listopada przypada dzień patronalny św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Tego dnia w ramach obchodów Święta Muzyki Kościelnej w jasnogórskiej bazylice zabrzmiał koncert cecyliański w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Łodzi pod dyr. Marcina Wernera, Chóru Dominanta z Krakowa pod dyr. Małgorzaty Langer-Król i Chóru Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Stadnik pod kierunkiem pana Piotra Piwowońskiego. Koncert poprzedziła Msza św. w intencji muzyków kościelnych, organistów, dyrygentów, schol liturgicznych, zespołów instrumentalno-wokalnych i kantorów. Eucharystii o godz. 15.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył o. Nikodem Kilnar

Zdjęcia z tego wydarzenia na stronie stadnickiej parafii: www.stadniki.profeto.pl

Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-10628