Strumienie Życia są programem, który stanowi bazę do trwającego przez całe życie procesu uzdrawiania płciowości, seksualności  czy problemów w relacjach. Jest to jedyny program duszpasterski na dzień dzisiejszy dotykający  tak szeroki zasięg  zranień ojca i matki.

W czasie cotygodniowych spotkań uczestnicy - kobiety i mężczyźni - biorą udział w Mszy św., uwielbieniu, słuchają nauczania połączonego ze świadectwem, po czym przechodzą do tzw. grupek dzielenia. Tam pod krzyżem Jezusa zostawiają swoje zranienia, a prowadzący grupkę (lider i kolider, którzy sami przeszli program Strumieni Życia) modlą się o ich uzdrowienie. Ono wypływa z ofiary Chrystusa i odbywa się dzięki Jego, nie ludzkiej, mocy.

Poprzez wspólną posługę kobiet i mężczyzn Strumienie Życia stwarzają odpowiednie warunki do uzdrowienia w Duchu Świętym. Dzięki temu wyzwalają łaskę Boga dla siebie nawzajem, ucząc się przyjmowania i ofiarowania miłości. Zapewniają przy tym bezpieczeństwo swoim członków, wyznaczając chroniące ich granice i stawiając konkretne wymagania prowadzącym grupki dzielenia.

Strumienie Życia powstały w 1980 r. w USA z inicjatywny Adrew Comiskey'ego, który w przeszłości realizował pociąg seksualny do mężczyzn. Na podstawie własnych doświadczeń opracował program, skupiający się na odbudowaniu tożsamości homoseksualnych kobiet i mężczyzn przez uzdrowienie i usunięcie trudności w relacjach, głównie z ich rodzicami. Wkrótce okazało się, że treści w nim zawarte są odpowiednie także dla osób heteroseksualnych.

Obecnie grupy Strumieni Życia funkcjonują w ponad 20. krajach na 5. kontynentach.

- "Living Waters" ("Strumienie Życia") autorstwa Andrew Comiskey'ego, który składa się z 20 tematów pogłębiających treści poruszone w ITB oraz wprowadzający nowe:

 1. Wprowadzenie do programu.
 2. Uznanie własnych potrzeb.
 3. Odpowiedź na miłość Ojca.
 4. Ojciec, który walczy.
 5. Objawienie Chrystusa przez dar naszych ciał.
 6. Krzyż i wyznanie grzechów: powrót do prawdziwego obrazu Boga w człowieku.
 7. Wyrzeczenie się bożków.
 8. Odrzucenie uzależnienia mocą prawdziwego pokarmu.
 9. Przez rany do uzdrowienia.
 10. Nazwanie zranienia, by podjąć dalszą podróż.
 11. Przywrócenie naruszonych granic.
 12. Moc przebaczenia.
 13. Droga ku uzdrowieniu.
 14. Zjednoczenie z Bogiem w słabości i przezwyciężenie narcyzmu.
 15. Pojednanie z własną płcią.
 16. Ofiarowanie daru.
 17. Przywrócenie kobiecej godności.
 18. Przywrócenie męskiej godności.
 19. Ze względu na Oblubienicę.
 20. Nadzieja i uzdrowienie.

 

Początki Strumieni Życia w Polsce sięgają 2010 r. Zapoczątkował je ks. Józef Furczoń SCJ we współpracy z dr Martą Liburą. W latach 2010 – 2012 w Krakowie miała miejsce formacja grupy pilotażowej prowadzona przez francuską grupę Strumieni Życia. W otwartym seminarium uczestniczyło ok. 120 osób, po czym przeprowadzono 2 programy 20 - tygodniowe oraz tygodniową formację we Francji.

W 2014 r. przeprowadzono pierwszą pilotażową sesję ITB w Warszawie i Krakowie dla ekipy Strumieni Życia, a 2 lata później program przeszły osoby - uczestnicy, które nie miały z nim wcześniej do czynienia. Ponadto w 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie formacyjne - tym razem na Litwie.

W 2017 r. członkowie warszawskich i krakowskich Strumieni Życia ukończyli pierwszy program 20 - tygodniowy, a jesienią 2017 r. uruchomili otwarte sesje dla ludzi szukających nadziei na uzdrowienie.

Strumienie Życia otrzymały pasterskie błogosławieństwo arcybiskupa Henryka Hosera SAC i kardynała Kazimierza Nycza. W tej chwili ich grupy działają w: Warszawie, Krakowie, Lublinie, Gdańsku i Ełku.

W ramach swojej posługi, krajowy koordynator Strumieni Życia realizuje następujące odpowiedzialności:

 1. Dążenie do otoczenia Strumieni Życia możliwie najpełniejszą opieką i wsparciem Kościoła Katolickiego.
 2. Pełnienie funkcji reprezentacyjnych względem przedstawicieli Kościoła Katolickiego w Polsce.
 3. Prowadzenie nadzoru duchowo - teologicznego nad programami realizowanymi w ramach Strumieni Życia.
 4. Wypełnianie obowiązków duszpasterskich w istniejących ośrodkach.
 5. Zakładanie nowych grup (w planach znajdują się m.in. Bydgoszcz i Poznań).
 6. Zawiązywanie, prowadzenie i rozwój grup kapłańskich/kleryckich w ramach programów Strumieni Życia. 
 7. Kontynuowanie pracy duszpasterskiej z osobami z tendencjami homoseksualnymi.
 8. Sprawowanie opieki duszpastersko - duchownej dla osób posługujących w Strumieniach Życia.
 9. Prowadzenie starań o wprowadzenie modlitwy uwolnienia w ramach duszpasterstwa Strumieni Życia.

 

Obecnie w działalność Strumieni Życia w Polsce angażuje się 6 duchownych.

http://strumieniezycia.pl/