To był radosny dzień dla członków naszego indyjskiego Dystryktu, gdy świętowano święcenia diakonatu naszych trzech współbraci: Harish Barigala, Martina Thevarakattu i Mary Babu Kota. Tych trzech braci złożyło śluby wieczyste w dniu 8 grudnia 2017 r., a 14 stycznia 2018 r. Uroczystość odbyła się o godz. 10.30 rano w małej kaplicy w Dehon Prema Nilayam, Goranla. Tych trzech braci zostało wyświęconych na diakonów przez biskupa Bhagyaiah Chinnabathini z diecezji Guntur. Podczas homilii biskup powiedział, że "osoba, która jest wyświęcona na diakona, służy na ołtarzu Pana wraz z biskupem i kapłanami, a także jest namaszczony przez Ducha Świętego, aby głosić Słowo Boże wszystkim wiernym". Biskup powiedział również, że diakoni powinni mieć silne przekonanie w swoim powołaniu, by służyć Panu, a jego wiernym być podporą wszystkich trudów i trudnych chwil w ich życiu.

Po Eucharystii br. Harish Kumar podziękował wszystkim, którzy byli pomocni w tej wspaniałej uroczystości. I wreszcie nasz przełożony Dystryktu, ks. Mcqueen Winston Savio również podziękował wszystkim za udział. Obchody zakończyły się krojeniem tortu i pysznym obiadem w ogrodzie. Na tę uroczystość przybyło 15 kapłanów, 5 zakonnic, nasi współbracia, postulanci i mali seminarzyści, a także 40 osób wiernych. Celebracja dodała więcej radości dzięki obecności ks. Martin Van Ooy, który jest ojcem założycielem naszego indyjskiego Dystryktu i ks. Thomas Cassidy SCJ z USA. Podziękowania wspólnocie Gorantla na ręce ks. Jesus Manuel dla wszystkich za przygotowanie tej celebracji.

Źródło: https://dehoniansindia.wixsite.com/dehoniansindia