W uroczystość Objawienia Pańskiego (8.I.2017), którą na Filipinach obchodzi się w niedzielę po 6 stycznia, dwóch współbraci z Wietnamu: Dn Dang Van Nguyen and Dn Luong Van Nguyen przyjęło święcenia prezbiteratu. Ceremonia, jak to zazwyczaj bywało, miała miejsce w parafii św. Wawrzyńca w Quezon. Święceń udzielił ordynariusz diecezji Novaliches bp Antonio R. Tobias. W uroczystości udział wzięli współbracia z Filipin i Wietnamu oraz rodzina i przyjaciele.

Ks. Dang ma 33 lata i pochodzi z diecezji Thai Binh, natomiast ks. Luong ma 37 lat i pochodzi z diecezji Bui Chu. Obaj przybyli na Filipiny 30 września 2007 roku, aby rozpocząć okres formacji podstawowej w postulacie, nowicjacie, a następnie podjąć studia seminaryjne. Przez okres formacji obaj byli zaangażowani w posługę duszpasterską: ks. Dang był organistą i kierownikiem chóru dziecięcego, a ks. Luong odpowiadał za Liturgiczną Służbę Ołtarza. Ks. Luong pierwotnie chciał zostać, ale w wyniku pewnych okoliczności nie mógł zrealizować tego planu. Przed wstąpieniem do seminarium udał się do Sajgonu, aby kontynuować studia. To tam spotkał ks. Jerry Sheehy SCJ, który zaprosił go do naszego Zgromadzenia. Ks. Dang również poznał sercanów dzięki ks. Jerry. Wcześniej był zaangażowany w nauczanie katechezy w dominikańskiej parafii w Sajgonie.

Źródło: https://scjphil.org/2017/01/08/priestly-ordination-of-two-vietnamese-in-manila/

 

Dzień po przyjęciu święceń neoprezbiterzy ks. Dang Van Nguyen SCJ i ks. Luong Van Nguyen SCJ odprawili swoją pierwszą, dziękczynną Mszę świętą dla wspólnoty formacyjnej z Dehon House. Mszy przewodniczył ks. Dang, a ks. Luong wygłosił homilię, a na zakończenie Eucharystii skierował także słowa podziękowania. Po Mszy udzielili każdemu z uczestników indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa.

Żródło: https://scjphil.org/2017/01/09/thanksgiving-mass-at-dehon-house/