Tegoroczne, listopadowe szkolenie dla lektorów dotyczyło umiejętnego korzystania z portali społecznościowych oraz wykorzystania ich dla dobra osobistego, parafii i grupy liturgicznej.

Jedenastu uczestników przyciągnął do Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów tytuł spotkania: „Facebook w służbie liturgicznej”. Przyjechali na to szkolenie lektorzy ze Sosnowca, Gruszowa, Lipnika, Góry Św. Jana.

W ramach poszczególnych spotkań w dniach od 11 do 13 listopada br., dowiadywano się o szansach i zagrożeniach związanych z portalami społecznościowymi. Uczestnicy odkrywali różnice pomiędzy relacją i rywalizacją w świecie wirtualnym a realnym. Uświadamiali sobie, że portale społecznościowe są szansą na przekaz Dobrej Nowiny w nowy sposób. Dowiadywali się jak dawać sobie radę z bezpieczeństwem w sieci, hejtem i phishingiem. Lektorzy zapoznali się również z ustaleniami dotyczącymi posługi fotografa w czasie celebracji liturgicznych.

Uczestnicy uczyli się także słuchania Słowa Bożego oraz umiejętności wyrzekania się i dobrej organizacji czasu.

Spotkanie stało się też okazją do wysłuchania świadectwa o powołaniu. Był to także czas spotkań ze wspólnotą seminaryjną.

Całość spotkania zorganizował i poprowadził ks. Jacek Szczygieł SCJ.

 

Sobota – 12 listopada

6.50 – Msza św. ze wspólnotą seminaryjną

7.30 – Szkoła „Słuchanie Boga”

8.00 – Śniadanie

8.45 – Spotkanie z zaproszonym gościem

10.00 – Gra terenowa lub gra wirtualna - ćwiczenia

11.45 – Po co Facebook w Kościele? – ks. Jacek Szczygieł SCJ

13.00 – Modlitwa razem ze wspólnotą zakonną, obiad

14.30 – Facebook – jak to ugryźć? - praktycznie i fachowo - kl. Dariusz Trzebuniak SCJ

16.30 – Robienie zdjęć w przestrzeni prezbiterium – ks. Łukasz Ogórek SCJ

18.00 – Adoracja razem ze wspólnotą

18.45 - Kolacja

20.00 – Film – „Ze wszystkich sił”

21.45 – Różaniec za zmarłych z rodziny

 

Niedziela – 13 listopada

7.00 – Msza św. ze wspólnotą seminaryjną, adoracja

9.00 – Czas spotkania: o umiarkowaniu i wyrzeczeniu

10.00 – Czas ciszy lub lektury

10.30 – Wyjście na cmentarz

12.15 – Obiad, zakończenie spotkania