Jelena Vuković, organistka i animatorka muzyczna w sercańskiej parafii NMP Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbe w Zagrzebiu przetłumaczyła na język chorwacki „Dzienniczek” siostry Faustyny Kowalskiej.

 

 

Prezentacja nowego przekładu znanej na całym świecie Mistyczki z Krakowa odbyła się 15 marca w kościele z udziałem byłego proboszcza parafii ks. Andrzeja Wośki SCJ, obecnego gospodarza kościoła ks. Mirko Sadaka SCJ, ks. Bożo Belinića, proboszcza parafii Serca Jezusowego w Zagrzebiu – Szpital Sióstr Miłosierdzia, ks. Artura Makary SCJ oraz o. Krzysztofa Rodaka, paulina.

 

W swym wystąpieniu ks. Andrzej Wośko, który jest jednym z redaktorów prezentowanego dzieła, pogratulował Jelenie za podjęcie się niełatwej z punku widzenia tłumaczenia pracy. Z kolei autorka dziękowała księdzu Andrzejowi za jego udział w przygotowaniu publikacji. Słowa wdzięczności skierowała także pod adresem Maryi Vuković, lektorki i Tomislava Koscaku, graficznego redaktora oraz drukarni Zelina. Osobne podziękowania wyraziła arcybiskupowi Żelimiru Puljiću, przewodniczącemu Episkopatu Chorwacji, który napisał przedmowę do „Dzienniczka”, i biskupowi Ivanu Šaško z Zagrzebia, który w imieniu archidiecezji zagrzebskiej udzielił Imprimatur.

 

 

        Przetłumaczony „Dzienniczek” ukazuje się w 85. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego siostrze Faustynie oraz w trwającym Roku Miłosierdzia i przyjazdu do kraju św. Faustyny i sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie papieża Franciszka z okazji Światowych Dni Młodych.

            Podstawową pozycją do tłumaczenia był polski oryginał „Dzienniczka”. Dotychczasowy był przetłumaczony z języka niemieckiego i zawierał pewne błędy. W nowym  przekładzie ujednolicono modlitwy ku czci Bożego miłosierdzia zgodnie z potwierdzonymi przez Episkopat tekstami, za co podziękował paulin - o. Krzysztof Rodak. W sposób szczególny podziękował także ks. Andrzejowi Wośko za wytrwałość w sprawie, by Koronka ku czci Bożego miłosierdzia była poprawnie odmawiana po chorwacku.

 

 

 

W ubiegłym roku Jelena Vuković dokonała przetłumaczenia na język chorwacki innej książki związanej z postacią papieża Jana Pawła II: „Jestem bardzo w rękach Boga”.

 

 

Publikacja ta zawierająca notatki osobiste z lat 1962-2003 najpierw kardynała a potem papieża Jana Pawła II jest zapisem jego niezwykłej duchowej drogi. W dwóch zeszytach znalazły się jego najważniejsze, osobiste pytania, głębokie medytacje i modlitwy wyznaczające rytm każdego dnia. Są w niej także zapiski będące świadectwem troski o najbliższych - przyjaciół, współpracowników - oraz powierzony mu Kościół.

 

 

Tłumaczenie książki to m.in. rezultat spotkania, jakie miało miejsce w siedzibie metropolity krakowskiego na Franciszkańskiej 3 w czerwcu 2015 r. z okazji przekazania dla sercańskiej parafii w Zagrzebiu relikwii krwi św. Jana Pawła II. W spotkaniu uczestniczył także ks. Andrzej Wośko SCJ. Kard. Dziwisz wyraził radość, że osobiste notatki papieża, które pomagają zrozumieć jego duchowość, wielkość i staną się dzięki tłumaczeniu dostępne dla czytelników w Chorwacji.

 

 

 

Metropolita krakowski napisał list do Jeleny, w którym podziękował jej za dar w postaci przetłumaczonej książki i przesłany egzemplarz oraz życzył tłumaczce z sercańskiej parafii w Zagrzebiu Bożego błogosławieństwa i wszystkiego najlepszego w Roku Miłosierdzia.

 

 

AS

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.237599566586776.1073741832.148139178866149&type=1&l=ff318f14a9&__mref=message_bubble