4 lutego 2020 r. miała miejsce publiczna obrona dysertacji doktorskiej ks. Przemysława Bukowskiego SCJ. Wydarzenie to odbyło się w auli Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i zgromadziło licznych gości doktoranta. Księdzu Przemysławowi towarzyszyli rodzice, komisja egzaminacyjna, współbracia oraz przyjaciele.

Ksiądz Bukowski zaprezentował pracę pt. „Aksjologiczne podstawy rozumienia osoby ludzkiej w filozofii Maksa Schelera i Józefa Tischnera”. Trzonem rozprawy była teza, że wyłącznie uwzględniając świat wartości oraz tożsamość́ osobową podmiotu ludzkiego, jesteśmy w stanie dotrzeć do podstaw rozumienia człowieka, jego źródłowej prawdy bycia. W horyzoncie aksjologicznym staje się jasne również doświadczenie oraz poznanie drugiego człowieka w jego głęboko wartościowym charakterze.

Oficjalna część obrony rozpoczęła się od przedstawienia sylwetki doktoranta przez promotora pracy, dziekana Wydziału Filozoficznego UPJPII, ks. prof. UPJPII dr. hab. Jarosława Jagiełłę. Następnie głos zabrali recenzenci pracy: prof. dr hab. Jaromir Brejdak z Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie dr hab. Marek Rembierz z Uniwersytetu Śląskiego. Ksiądz Przemysław odniósł się do uwag recenzentów, po czym był czas na pytania publiczności. Warto odnotować, że na uroczystości był i zabrał głos również brat śp. ks. prof. Józefa Tischnera, którego filozofii poświęcił swoją rozprawę doktorant, Kazimierz Tischner. Zauważył on, że dla niego osobiście i jego rodziny jest to ważne wydarzenie, bowiem przypada w 20. rocznicę śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Wśród gości obecny był również prowincjał sercanów ks. Wiesław Święch oraz filozof, były rektor Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak.

Cześć oficjalna obrony zakończyła się przyjęciem pracy przez komisję egzaminacyjną oraz jej wnioskiem o nadanie ks. Bukowskiemu stopnia doktora filozofii w zakresie nauk humanistycznych.

Okazją do dalszego świętowania był uroczysty obiad, na który ks. Przemysław zaprosił zgromadzonych gości.


Przemysław Bukowski urodził się 28 marca 1981 roku w Szczuczynie (woj. podlaskie). Dzieciństwo i młodość spędził w Bełchatowie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej (1988-1996) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego, które ukończył egzaminem maturalnym.

W 2000 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Formację zakonną rozpoczął w Postulacie w Pliszczynie k. Lublina, a następnie kontynuował w Nowicjacie w Stopnicy k. Buska Zdroju. Po złożeniu ślubów zakonnych odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa (2001-2007). Studia te ukończył na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie egzaminem magisterskim z zakresu teologii moralnej, pisząc pracę pt. Moralna kwalifikacja środków wczesnoporonnych (promotor: ks. dr Bogusław Mielec). W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 2007-2010 pracował jako wikariusz w parafii p.w. Dobrego Pasterza w Lublinie. Następnie przełożeni skierowali go do Fryburga Bryzgowijskiego (Niemcy) w celu podjęcia studiów na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Alberta-Ludwika. Na tej uczelni był słuchaczem seminariów z etyki, prowadzonych przez prof. dr Lore Hühn. W 2013 roku powrócił do Polski, by objąć funkcję prefekta studiów, którą sprawował w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach do 2015 roku. W tym samym czasie był redaktorem naczelnym biuletynu informacyjnego tegoż Seminarium („Rocznik seminaryjny”) oraz kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, pisząc pracę na seminarium z filozofii człowieka. W czasie studiów krakowskich wygłosił 8 referatów naukowych oraz opublikował 6 tekstów w czasopismach punktowanych, głównie z zakresu filozofii Józefa Tischnera i francuskiej myślicielki Chantal Delsol. Podjął się też organizacji 25 konferencji naukowych i popularnonaukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz czynnie uczestniczył w wydarzeniach promujących Wydział Filozoficzny UP JPII. Był m.in. członkiem Zespołu ds. Promocji. Od 2017 roku jest pracownikiem Wydawnictwa Księży Sercanów DEHON oraz redaktorem naczelnym zakonnego pisma („Czas Serca”), na łamach którego opublikował blisko 50 esejów filozoficznych.