Duża i zróżnicowana grupa 30 sercanów ze wszystkich podmiotów z Ameryki Łacińskiej zgromadziła się w Pindamonhangaba (São Paulo, Brazylia) w okresie od 29 stycznia do 2 lutego na pierwszy "Tydzień Studiów Dehoniańskich". Temat był aktualny i istotny: "Od opuszczenia zakrystii, aż po wychodzenie Kościoła papieża Franciszka, wyzwania ponownego odczytania charyzmatu w Ameryce Łacińskiej".

To wydarzenie jest odpowiedzią przełożonych podmiotów z Ameryki Łacińskiej na apel Programu Zarządu generalnego. Przełożeni poprosili prowincję BSP i Dehonian Continental Theological Commission o zorganizowanie sesji. Ks. Ronilton Souza de Araújo SCJ, prowincjał BSP, powitał uczestników i podkreślił wagę tygodnia: studiowanie i bezpośredni kontakt z pismami ks. Dehona.

Ks. Artur Sanecki SCJ, Radny Generalny, przekazał nam przesłanie Generalnego zarządu i przedstawił nam obszerny przegląd rzeczywistości i wyzwań dla dzisiejszego Zgromadzenia. Był zadowolony z osiągnięć Komisji Teologicznej Ameryki Łacińskiej przy przygotowywaniu spotkania. Podkreślił fakt, że jest to pierwszy tydzień Studiów Deoniańskich w Zgromadzeniu podczas tej kadencji administracji generalnej. Struktura spotkania była zgodna z klasycznym schematem stosowanym w Ameryce Łacińskiej: patrz, oceniaj i działaj. Chęć wspólnej pracy była doskonała.

Doświadczenie wiary księdza Dehona zostało zbadane w ramach studium chrześcijańskiego podręcznika społecznego i chrześcijańskiej odnowy społecznej (rzymskie konferencje). Wydarzenie było również okazją do podzielenia się z uczestnikami głównym doświadczeniem z niedawnego seminarium teologicznego w Yogyakarta. Pod koniec spotkania zidentyfikowano perspektywy zaangażowania, które pomogą pogłębić studia nad dehonianizmem w Ameryce Łacińskiej.

Informacje na stronie generalnej Zgromadzenia www.dehon.it

English

Italiano