Vivat Cor Jesu + per Cor Mariae
2016-2018

Chorwacka Sercańska Młodzież (HDM), zwłaszcza młodzież z parafii pod wezwaniem Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego w Trnovčici podczas modlitewnych spotkań 12. i 13. września 2016 roku rozpoczeła dwuletnie przygotowania do Roku Sercańskiego. W 2018. roku Chorwacka sercańska młodzież będzie obchodzić 15. rocznicę swojej działalności, rocznice swojego założenia, 175. rocznicę urodzin Sługi Bożego Ojca Leona Jana Dehona, założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów, a także 140. rocznicę założenia Zgromadzenia.

Sercańskie pozdrownienie Vivat Cor Jesu! Per Cor Mariae! jest hasłem tych dwuletnich przygotowań. Pierwszy rok przygotowań zbiega się z 100. rocznicą obiawień Matki Bożej w Fatimie i będzie poświęcony Maryji (per Cor Mariae). Drugi rok zostanie poświęcony Sercu Jezusowemu (Vivat Cor Jesu) i Słudze Bożemu o. Leonowi Dehonowi.

Młodzież sercańska dwuletnie przygotowania ofiarowuje w następujących intencjach: o beatifikacje ojca Dehona, o nowe powołania kapłańskie i zakonne do Zgromadzenia księży sercanów oraz o potrzebne łaski dla Zgromadzenia.

Każdy członek wspólnoty HDM został „aniołem“ modlitwy, którą ofiarowuje za jednego sercanina z Dystryktu ACR.

Chorwacka młodzież sercańska (HDM) zaprasza inne wspólnoty młodzieży sercańskiej w naszych parafiach, aby dołączyla do tej przepięknej inicjatywy pod hasłem: VCJ+PCM!

[JV, młodzież z Chorwacji i ojciec duchowy HDM]