Kaliskie Wieczory Uwielbienia to inicjatywa kaliskich muzyków, członków wspólnot, osób świeckich i duchownych, których połączyła chęć uwielbiania Boga. Postanowili oni wspólnie stawać na modlitwie w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w różnych kaliskich parafiach. Centrum modlitwy stanowi zawsze Eucharystia ze słowem przygotowanym przez zaproszonego kaznodzieję, a zwieńczeniem jest modlitwa uwielbienia prowadzoną przez zespół muzyczny.

19-go lutego 2017 r. taki Wieczór Uwielbienia odbył się po raz pierwszy w kaplicy naszej młodziutkiej sercańskiej parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego. Mszę Świętą rozpoczynającą wspólne uwielbienie Boga celebrował i kazanie wygłosił ks. Michał Tabak scj. Nauczanie skierowane do osób, które zebrały się w tym dniu w skromnym wnętrzu nowej sercańskiej kaplicy, dotyczyło chrztu w Duchu Świętym, a szczególnie warunków jakie trzeba spełnić, by otworzyć się w pełni na działanie Ducha Świętego, jego dary i charyzmaty.

Przed rozpoczęciem adoracji, podczas której wstawiennicy ze wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Jezusowego służyli chętnym osobom modlitwą o wylanie Ducha Świętego, Ania i Andrzej z bełchatowskiej SNE mieli możliwość przedstawienia swoich świadectw życia z Duchem Świętym i w Duchu Świętym. Wierzę, że wszystko to, co się wydarzyło podczas wspólnej modlitwy było owocem Bożej łaski i jest znakiem szczególnego Bożego Błogosławieństwa dla tworzącej się nowej wspólnoty parafialnej.

[ks. Michał Tabak SCJ]