Drodzy Współbracia i Przyjaciele Wspólnoty Sercańskiej!


Niech tajemnica cierpienia i śmierci zostanie rozjaśniona osobistym spotkaniem każdego z nas ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Niech zranione Serca Zbawiciela stanie się źródłem łaski i miłosierdzia dla każdej sercańskiej wspólnoty.
Niech radość Paschalna obejmie nas i wszystkich tych, do których jesteśmy posłani.

Z braterskimi życzeniami i darem modlitwy


ks. Wiesław Święch SCJ
prowincjał 
wraz ze swoją Radą