Pierwsza niedziela w czasie tegorocznego odpustu w Tuchowie, 2 lipca 2017 r., będąca zarazem dniem uroczystości Matki Bożej Tuchowskiej, była czasem pielgrzymek przedstawicieli samorządu terytorialnego, przyjaciół misji zagranicznych i osób wspierających misje, osób konsekrowanych oraz uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, jak również obecności trzech biskupów – Józefa Wróbla SCJ, Marka Piątka CSsR oraz Czesława Stanuli CSsR.

WIĘCEJ: Wielki Odpust Tuchowski 2017 [PROGRAM]

Już o godz. 5.00 rozpoczęła się pierwsza Msza święta z kazaniem odpustowym. Celebransem i kaznodzieją był o. Ryszard Bożek CSsR. Homilię rozpoczął od stwierdzenia, że trzeba kochać, aby przybyć wcześnie rano do Matki. Jest ona wzorem głoszenia Ewangelii: najpierw uważnie słuchała, następnie medytowała i podejmowała decyzję, a na samym końcu przechodziła do działania.

Przedstawiciele samorządu terytorialnego zgromadzili się u stóp Matki Bożej Tuchowskiej podczas Eucharystii o godzinie 9.00. Celebransem był o. Janusz Turek CSsR, a kaznodzieją o. Tomasz Mular CSsR. W homilii misjonarz przypomniał nam hasło roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”. Nasze życie powinno być świadectwem, jak powinno się żyć. Żeby tak było, musimy kierować się sumieniem uformowanym przez modlitwę, spowiedź, częstą Komunię i obecność krzyża w miejscach publicznych. Kaznodzieja zachęcał do patrzenia na Maryję, która odczytywała wolę Bożą i dokonywała właściwych wyborów.

Celebransem i kaznodzieją dzisiejszej sumy odpustowej był o. bp Czesław Stanula CSsR, biskup diecezji Itabuna w Brazylii. W Eucharystii uczestniczyła pielgrzymka przyjaciół misji zagranicznych i wspierających misje. Każdy uczeń Jezusa Chrystusa jest równocześnie misjonarzem – mówił biskup. Należy głosić radośnie całym swoim życiem. Msza zakończyła się procesją eucharystyczną wokół sanktuarium.

Mszę świętą o godz. 15.00, z udziałem osób konsekrowanych, poprzedziła koronka do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadzili klerycy WSD Redemptorystów wraz z młodzieżą z Redemptorystowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Misji. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił bp Józef Wróbel SCJ. Na samym początku zaznaczył on, iż z całego bogactwa słów Jezusa Chrystusa za synonim motta odpustu można uznać słowa ze środka Ewangelii czytanej w tym dniu: „kto was przyjmuje, mnie przyjmuje”. Czyż może być głębszy wyraz misji, większe zadanie? – dodał kaznodzieja. Ewangelia podkreśla często, że tam, gdzie był Jezus i uczniowie, tam też była Matka Najświętsza, która jest najlepszym wzorem naśladowania Jezusa.

Mszy świętej o godzinie 18.30 przewodniczył o. Witold Baran CSsR, podczas której również wygłosił on homilię. Uczestnikami tej Eucharystii byli głównie pielgrzymi Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Cieszą ludzi promocje i ułatwienia. (…) Jest taka rzeczywistość, za którą człowiek powinien być gotów zapłacić wysoką cenę. Jest nią wiara. Te słowa wypowiedziane przez o. Witolda stanowią główne przesłanie ostatniego kazania w tym dniu. Kaznodzieja podkreślał, iż trudności i cierpienia są okazją, by sprawdzić naszą relację z Jezusem i autentyczność naszej wiary, o czym przypomina papież Franciszek.

Po uroczystej procesji eucharystycznej, w ramach wieczoru maryjnego, w tę niedzielę odbył się koncert Chóru i Zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej z Kolbuszowej.

Poniedziałek, 3 lipca będzie dniem pielgrzymek emerytów i rencistów, osób chorych i niepełnosprawnych, pracowników służby zdrowia oraz pracowników Caritas i DPS, a także Akcji Katolickiej. Podczas wieczoru maryjnego wystąpi sanktuaryjny chór mieszany.

br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR, WSD Redemptorystów w Tuchowie

fot. br. Grzegorz Pruś, p. Krzysztof Jasiński, p. Krzysztof Świderski

WIĘCEJ: Pełna galeria zdjęć z godzinnych rannych – fot. br. Grzegorz Pruś CSsR

WIĘCEJ: Pełna galeria zdjęć z godzinnych południowych – fot. p. Krzysztof Jasiński

WIĘCEJ: Pełna galeria zdjęć z godzinnych wieczornych – fot. p. Krzysztof Świderski

Źródło: http://www.redemptor.pl/wielki-odpust-tuchowski-chrzescijanin-glosi-ewangelie-z-odwaga/