Zakończyła się wizytacja przełożonego generalnego w Polskiej Prowincji Księży Sercanów.

W dniach 16-28 lutego 2018 r. Ojciec Generał Heiner Wilmer odwiedził 15 wspólnot w Polsce i na Słowacji. Podsumowując wizytę nazwał prowincję polską „zdrową”, liczną, z dużym potencjałem i otwartością na misyjność. Misjonarze z Polski są obecnie najliczniejszą grupą w Zgromadzeniu, która posługuje poza granicami swojego kraju.

Widoczna jest dobrze zorganizowana formacja początkowa oraz praca z młodzieżą. W Prowincji istnieje różnorodność dzieł duszpasterskich: parafialnych, rekolekcyjnych, ewangelizacyjnych i społecznych, w których pielęgnuje się duchowość sercańską. Zauważył również wzrost współodpowiedzialności za podejmowane dzieła oraz ekonomiczną gospodarność finansami.

Jako wyzwanie na przyszłość Ojciec Generał wskazał na dalszą otwartość na działalność misyjną oraz rozwinięcie duszpasterstwa pośród studentów i młodzieży pracującej. Docenił również tematykę ostatniej Konferencji Prowincjalnej dotyczącej powołania, konsekracji i misji. Na koniec na ręce prowincjała i jego rady złożył podziękowania dla całej Prowincji za serdeczność i braterskie przyjęcie.