Rozpoczęła się wizyta Przełożonego Generalnego w Prowincji Polskiej Księży Sercanów. Ojciec Generał ks. Heiner Wilmer SCJ odwiedzi główne wspólnoty sercańskie w Polsce: Warszawę (prowincjalat), Pliszczyn (postulat), Stopnicę (nowicjat), Stadniki (seminarium), Lublin, Tarnów, Kraków, Sosnowiec i Bełchatów. Odwiedzi również współbraci w Turčianskich Teplicach - jedyną wspólnotę sercańską posługującą na Słowacji. W czasie wizyty będzie również okazja do wspólnych spotkań z różnymi sektorami działalności Prowincji: z duszpasterzami parafialnymi i duszpasterstwami specjalistycznymi, odpowiedzialnymi za domy rekolekcyjne oraz współbraćmi starszymi, a także u początku drogi formacyjnej. Jak sam stwierdza - zależy mu przede wszystkim na spotkaniach indywidualnych ze współbraćmi, dając możliwość wysłuchania i osobistej rozmowy. Wizytacja generalna odbywa się zazwyczaj raz na sześcioletnią kadencję przełożonego generalnego.

Ks. Heiner Wilmer SCJ pochodzi z Niemiec. W 2007 r. został wybrany prowincjałem w Prowincji Niemieckiej Księży Sercanów. 25 maja 2015 r. Kapituła Generalna wybrała go przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. W ten sposób zastąpił on portugalskiego ks. José Ornelasa Carvalho SCJ, który sprawował tę funkcję przez dwanaście lat. Ksiądz Wilmer jest drugim Niemcem, który przewodzi Zgromadzeniu po ks. Alfonso Maria Lellig SCJ (1954-1958).