"Wy jesteście głosem Zgromadzenia". Tymi słowami przełożony generalny ks. Heiner Wilmer SCJ powitał uczestników pierwszego spotkania poświęconego komunikacji. Przedstawiciele prawie wszystkich jednostek Zgromadzenia z Ameryki, Azji, Afryki i Europy spotkali się w Rzymie w dniach od 3 do 6 stycznia 2017 roku. Polską prowincję reprezentował ks. Łukasz Ogórek SCJ.

Główne założenia tego wydarzenia, o których Ojciec generał pisał w swoim liście zwołującym spotkanie, były następujące:

  • poznanie aktualnej sytuacji na polu komunikacji i mediów;
  • przygotowanie nowej strategii komunikacji, zarówno wewnątrz-zgromadzeniowej, jak i mediów publicznych;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami oraz Zgromadzeniem jako całością na polu komunikacji i massmediów.

Jak napisał we wspomnianym już liście Ojciec generał "jesteśmy świadomi, że żyjemy w czasach głębokich zmian na polu komunikacji, dlatego nasze Zgromadzenie musi znaleźć rozwiązania które pomogą nam lepiej komunikować się ze współczesnym światem". Spotkanie to jest konkretną odpowiedzią na głos sercanów zebranych na ostatniej Kapitule generalnej. Podczas powitania uczestników ks. Wilmer kolejny już raz przypomniał sylwetkę ojca Dehona - naszego Założyciela - stojącego z Biblią w jednej i gazetą w drugiej dłoni. W podobnym tonie wyraził się ks. Carlos Enrique Caamaño Martin SCJ - wikariusz generalny, który podczas homilii w dniu 6 stycznia mówił: "Objawienie Pańskie to święto komunikacji. Chrystus jest objawieniem Ojca, który w ten sposób chciał zakomunikować światu swoją miłość". Przypomniał również, że celem komunikacji, która jest przedmiotem naszego spotkania, nie jest jedynie wymiana informacji nt. życia Zgromadzenia, ani przekazywanie wiadomości o życiu i działalności Zgromadzenia innym ludziom. "Najważniejszym newsem, jaki mamy przekazań światu jako sercanie, jest miłość Bog do człowieka. Miłość bezwarunkowa do każdego bez wyjątku człowieka".

Koordyntorem całego spotkania z ramienia Kurii generalnej był ks. Radosław Warenda SCJ, wicesekretarz generalny. Organizację spotkania powierzono specjalistom z Niemiec: Andre Lorenz i Simon Biallowons, którzy na co dzień zajmują się sprawami komunikacji.

Uczestnicy MEM mogli spotkać się m.in. z Marco Politi, dziennikarzem specjalizującym się w sprawach Kościoła, a szczególnie Watykanu, autorem książki "Franciszek wśród wilków". W czasie swojego wystąpienia mówił on o fenomenie komunikowania się Papieża ze współczesnym światem. Innym ważnym gościem spotkania był Giuseppe Gracia, specjalista ds. komunikacji i rzecznik prasowy diecezji Chur w Szwajcarii, który mówił na temat sytuacji kryzysowych. Ostatnim zaproszonym prelegentem był Heinz Wittenbrink, specjalista ds. "content strategy", profesor Uniwersytetu Nauk Stosowanych FH Joanneum w Graz (Austria). Jednak sercem całego spotkania były nie konferencje i prelekcje, lecz warsztaty, prace w grupach oraz czas na dyskusje i wymianę myśli.

Pozostaje teraz oczekiwać na konkretne owoce. Kolejne spotkanie zostało zapowiedziane na maj 2018 roku.

Wszystkie zdjęcia ze spotkania: http://generalate.smugmug.com/Communications-Workshop